Община Търговище разкрива нова социална услуга

Община Търговище разкрива нова социална услуга „Асистентска подкрепа“. Тя ще функционира като държавно делегирана дейност, съгласно Закона за социалните услуги.

139 потребители ще получават специализираната услуга, която ще включва ежедневна подкрепа в домашна среда до 4 часа на ден. 46 е броят на асистентите, които ще бъдат назначени. Те ще оказват помощ на потребителите при самообслужване, движение и придвижване, както и в  изпълнението на домакински дейности.

Потребители могат да са: лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност; деца и пълнолетни с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

Кандидатите за асистенти и за потребители могат да подават заявления в Центъра за административно обслужване на Община Търговище всеки работен ден, от 8.30 ч. до 17.00 ч. Списък с необходимите документи е публикуван в сайта на Общината:

https://www.targovishte.bg/index.php?nav=297

Подробна информация за услугата може да се получи на тел. 0601/68 733 и 0601/ 68 739 в Община Търговище.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *