Започва разработване на План за интегрирано развитие на Търговище за периода 2021-2027 г.

Община Търговище стартира разработването на План за интегрирано развитие на общината (ПИРО). Той се изготвя в изпълнение на Закона за регионалното развитие и във връзка с новия програмен период 2021-2027 г. на Европейския съюз.

Документът ще определя основните цели и приоритети за развитие на Търговище, както и връзките с други общини, в съответствие с Националната концепция за пространствено развитие. Планът се явява основният инструмент за планиране, програмиране, управление и ресурсно осигуряване на развитието на общината през следващите седем години. В него ще са заложени проектните идеи, които да бъдат реализирани в периода 2021-2027 г. 

Община Търговище апелира гражданите да се включат в процеса по разработване на ПИРО чрез попълването на анкета. Участието на широк кръг от хора ще гарантира представителност, по-голяма подкрепа за планираните проекти и изготвянето на документ, който е в синхрон с обществените нагласи за развитието на Търговище. 

Анкетата е достъпна онлайн в срок до 25 ноември 2020 г. на адрес: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWvafNP4-ZSxPbCOLHRHQfnOoHEdhdSMvbt1kmhQfYZEC0oA/viewform?usp=sf_link 

Бланка на анкетата може да бъде изтеглена и във формат .doc от сайта на Общината: https://www.targovishte.bg/index.php?nav=296. Гражданите могат да изпращат попълнените анкетни карти на e-mail: obshtina@targovishte.bg

Разпечатани и готови за попълване бланки са налични в Центъра за административно обслужване на Община Търговище. Те могат да бъдат предадени на място, на гишета с номера от 3 до 6. 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *