Започва кандидатстването за ползването на три общински спортни обекта

Община Търговище започва прием на заявления за отдаването под наем и ползването на 3 общински спортни обекта. Това са тренировъчният комплекс на ул. „Христо Ботев“, зала „Дечко Стефанов“ и залите по бокс и тенис на маса в комплекс „Неделчо Камов“.

Спортните клубове, които искат да ползват безвъзмездно или да наемат обект, трябва да са лицензирани, да водят активна тренировъчна дейност, да не притежават собствена спортна база, и други, описани в новата Наредба за ползването на общинските спортни имоти.

Съгласно Наредбата, обектите могат да бъдат предоставени за безвъзмездно ползване за срок до 10 години. Това е възможно единствено след решение на Общинския съвет. Кандидатите трябва да подадат заявление по образец в Центъра за административно обслужване на Общината (ЦАО) в срок до 9 ноември, включително.

Обектите могат да бъдат отдадени под наем без провеждането на търг или конкурс, но само за срок от 1 година. За целта се подава заявление по образец в ЦАО. Срокът е 9 ноември 2020 г.

Наемането на обектите за срок до 10 или до 30 години е възможно след провеждането на търг или конкурс. За да заявят това свое желание, кандидатите подават искане по образец в ЦАО до 23 октомври, включително. На свое заседание Общинският съвет следва да определи срока за отдаване под наем и началната тръжна/конкурсна цена. На следващ етап кандидатите ще подават и конкретни ценови оферти. Те ще бъдат разгледани от комисия, назначена със заповед на кмета. Освен размера на предложената наемна цена, при оценяването ще се вземат предвид и постигнатите резултати, броят на картотекираните в клуба спортисти и други, записани в Наредбата.

Наредбата, образци на заявленията и всички необходими документи за кандидатстване, са публикувани в уебсайта на Община Търговище: https://targovishte.bg/municipality/file/naredbi/2020/09/NaredbaPolzvaneSportniObektivSila_24_09_2020.pdfп

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *