Ремонти във всички 12 общински детски градини в Търговище са извършени преди началото на учебната година

Ремонтни дейности преди началото на новата учебна година са извършени във всички 12 общински детски градини на територията на Търговище. Те са реализирани със средства от бюджета на градините, както и с такива, отпуснати от Община Търговище. 

22 000 лв. собствени средства са вложени в ремонти и закупуване на ново обзавеждане в Детска градина № 1 „Веселушко“. Там е подменена легловата база в две от занималните, закупени са нови дидактични шкафове и маси, както и нови климатици и мултимедия. Направени са и освежителни ремонти в групите в града и тази в село Търновца. 

Основен ремонт е извършен в групата към Детска градина № 5 „Червената шапчица“ в село Драгановец. Със 17 000 лв. от бюджета на градината са обновени санитарните помещения. Ремонтирана е и фасадата на сградата. 

В Детска градина № 9 „Приказка“ са вложени 10 000 лв. в закупуването на климатици, легла и дюшеци за групите в основната сграда. С други 2000 лв. са монтирани PVC врати и прозорци в групата в село Лиляк. Закупени са и нови играчки за децата там. Средствата са от бюджета на градината и такива, спечелени по проект към Министерството на образованието. 

Нова дограма имат 5 от групите в Детска градина „Пчелица“. Ремонтът е извършен с 50 000 лв. от капиталовата програма на Община Търговище. С 3600 лв. от бюджета на градината са подменени и щорите в групите. В двора на детското заведение предстои монтаж на пейки и сенници за пясъчници. Вече е монтирана и нова беседка. Съоръженията са закупени със средства по спечелен проект пред Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда. 

 В останалите детски градини извършените ремонти са на стойност до 10 000 лв. и са свързани с освежителни дейности и закупуване на ново обзавеждане и оборудване за групите, включително за тези в населените места в общината. 

1730 е броят на децата, които се отглеждат и обучават в общинските детски градини в Търговище. Броят им в последните 3 години се запазва. За децата, които са разпределени в общо 72 групи, се грижат 168 педагози. 

Общинското ръководство и лично кметът д-р Дарин Димитров пожелават на всички учители, непедагогически персонал, родители и деца успешна и здрава учебна година. 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *