Елка Станчева, началник РУО-Търговище: Доволна съм от представянето на нашите ученици

Получените резултати на държавните зрелостни изпити през настоящата учебна година са съизмерими с миналогодишните. Средният успех от всички изпити е Добър (4,12), с 2 стотни по-висок от миналогодишния – Добър (4,10). Получени са 10 пълни шестици и 121 отлични оценки, 236 – мн. добри, 310 – добри, 281 – средни, 86 слаби оценки. Две са училищата с мн. добър успех на двата изпита – I СУ „Св. Седмочисленици“ – 5,03 и Профилирана гимназия „Хр. Ботев“ гр. Попово – 4, 89.

ДЗИ по БЕЛ 2020: На изпита по български език и литература се явиха 667 зрелостници. Постигнатият среден успех тази година е Добър (3,85). През предходната година той е бил Добър (3,88). Първи в класацията с мн. добър успех отново са I СУ „Св. Седмочисленици” гр. Търговище – 4, 80 и Профилирана гимназия „Хр. Ботев“ гр. Попово – 4,51. За разлика от миналата година има и едно училище със слаб успех на изпита по БЕЛ – ПГЗ гр. Търговище.

В сравнение с миналогодишните оценки на изпита по БЕЛ: повишили са се отличните, мн. добрите, но и слабите оценки; намалели са добрите и средните. Най-висок резултат – единствената пълна шестица на изпита е получила Димана Стойчева от II СУ “Проф. Н. Маринов” гр. Търговище – Отл. (6,00) – 96 точки. През настоящата учебна година резултатите на зрелостниците по БЕЛ са с 35 стотни по-ниски от тези за страната. Ниските резултати по БЕЛ могат да бъдат обяснени с факта, че област Търговище е смесен регион, голям процент от учениците са от етнически уязвими групи, на които българският език не е майчин.

II ДЗИ – 2020 г.: 286 от зрелостниците пожелаха за оценка от II ДЗИ в дипломата им да се впише оценката от държавния изпит за придобиване на степен на професионална квалификация. По тази причина на втория задължителен изпит се явиха 374 зрелостници. Постигнатият среден успех на II ДЗИ тази година е Мн. добър (4,59) – с 15 стотни по-висок от миналогодишния, който беше Добър (4,44). В сравнение с миналата година най-сериозното повишение на резултатите е по английски език – със 74 стотни. Водач в класацията на училищата е Профилирана гимназия „Хр. Ботев“ гр. Попово със ср. успех на втория изпит Мн. добър (5,36), следван от I СУ „Св. Седмочисленици” с Мн. добър (5,34), Профилирана гимназия „С. Велчев“ гр. Омуртаг – с Мн. добър (4,57) и II СУ „Проф. Н. Маринов“ – с Мн. добър (4,51).

9 са пълните шестици на втория ДЗИ: 4 по биология, всички са на зрелостници от ПГ „Хр. Ботев“ гр. Попово; 4 – по математика, от тях 2 в I СУ, и по 1 в ПТГ и във II СУ; 1 – по английски език – в I СУ. Най-високите резултати на втория задължителен изпит са по биология– 99 точки са получили Цветан Иванов и Ренета Георгиева от Профилирана гимназия „Христо Ботев“ гр. Попово, по 98,5 точки са получили на изпита по математика Петър Василев и Петър Недков от I СУ “Свети Седмочисленици”, 97 точки на изпита по английски език – Ирина Гатева от I СУ “Свети Седмочисленици” и 96,5 т. по математика – Александър Стефанов от Професионална техническа гимназия „Цар Симеон Велики“. Резултатите на зрелостниците от област Търговище на втория ДЗИ по всички предмети, с изключение на англ. език, са по-високи от средните за страната.

Изводът, който може да се направи: резултатите от ДЗИ по БЕЛ на зрелостниците от областта са съизмерими с миналогодишните, а на втория ДЗИ резултатите надвишават средните за страната.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *