Община Търговище внедрява онлайн платформа за обществени консултации

Община Търговище, в партньорство с Клуба на нестопанските организации в града ни, ще внедри иновативната онлайн платформата за обществени консултации CONSUL. Това ще се случи по проекта  „Вход за граждани“ на Форум „Гражданско участие“.

На платформата, която предстои да бъде изградена и адаптирана за нуждите на администрацията безвъзмездно от Форум „Гражданско участие“, ще бъдат публикувани проекти на общинските нормативни актове. Ще се провеждат анкети и допитвания. Предвижда се и обособяването на форум, в който гражданите да споделят идеи и предложения за подобряване качеството на живот в Търговище.

В хода на проекта ще се проведат обществени обсъждания с гражданите и граждански организации за начина на прилагане на новия инструмент. Българският център за нестопанско право ще направи анализ на нормативната база на Общината, регламентираща обществените консултации и взаимодействието с гражданите. На база анализа ще бъдат подготвени конкретни предложения за подобряване на нормативната уредба и механизмите за разширяване и улесняване на възможностите за участие на гражданите.

В графика на проекта се предвижда дейностите да започнат през юни тази година и да продължат до началото на 2022 г.

Внедряването на иновативната система CONSUL е в изпълнение и на приоритетите в програмата на кмета д-р Дарин Димитров за по-активно включване на гражданите в управленските процеси.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *