Улеснява се издаването на разрешение за поставяне на преместваеми рекламни табели пред търговските обекти

Да се улесни редът за издаване на разрешение за поставяне на преместваеми рекламни табели пред търговските обекти. Това предвижда проект на Наредба за рекламно-информационните елементи и рекламната дейност в община Търговище. 

Новите текстове гласят, че преместваемите рекламни елементи вече ще се съгласуват и одобряват от главния архитект на общината след подаване на заявление. Отпада изискването за организирането и провеждането на търгове и конкурси за целта. 

Наредбата гласи още, че табелите трябва да са разположени плътно на фасадата (успоредно или перпендикулярно) на сградата или обекта, за който са предназначени. Те не трябва да надвишават площта от 1 кв. м (едностранно), както и да възпрепятстват свободното преминаване на пешеходци, включително на придвижващи се с колички граждани.

Разрешенията ще се издават за срок от 1 година, вместо за 5 години, както досега. 

Предвижда се и завишаване на размера на глобите за нарушителите. Сумите са синхронизирани с разпоредбите на Закона за устройство на територията. Физически лица, които поставят рекламни елементи на нерегламентирани места или без разрешение и издадена схема, ще бъдат глобявани с минимум 1000 лв., вместо досегашните 300 лв.  Максималният размер на глобата се покачва от 500 на 5000 лв. На едноличните търговци и юридическите лица ще се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 10 000 лв. При повторно нарушение санкциите ще бъдат в двоен размер спрямо максималния предвиден.

Проектът на Наредба е публикуван в уебсайта на Община Търговище: https://www.targovishte.bg/municipality/file/proekto_naredbi/2020/05/ProektNaredbaReklamnaDeinost2020.pdf 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *