Предлагат освобождаване от наем на търговците, ползващи общински терени

Да се освободят от наем търговците, ползващи общински площи за срока на извънредното положение. Това предлага в докладна до Общинския съвет зам.-кметът Валентин Велчев. Мярката касае ползвателите, които са ограничили или преустановили дейността си вследствие на извърдента обстановка, свързана с COVID-19. 

Предложението касае търговците на открито, наели терени от Община Търговище, както и наемателите на терени към заведенията за обществено хранене. В случай че те са възстановили дейността си в срока на извънредното положение и в едномесечен срок от отмяната му, ползвателите ще заплащат половината от дължимата такса.  

Вноските на наемателите, които вече са заплатили съответните суми,  ще бъдат прихванати от следващи дължими наеми и такси. 

Проекторешението гласи още, че се дава съгласие „Общински пазари” ЕООД, които отдават терените на битака и централния пазар, да освободят от наем изцяло или частично търговците, преустановили дейността си. Тъй като дружеството е търговско, решението в тази си част няма задължителен характер.  

Освобождаването от наем изключва: наемателите на рекламни съоръжения и кафе автоматите, с изключение на тези, които са разположени в сгради, затворени по време на извънредното положение; медицински и стоматологични кабинети; помещения за производствена и складова дейност, както и за извършване на услуги; ателиета; антени на мобилни оператори; помещения за офиси.

Общинските съветници ще разгледат предложението на предстоящото заседание на 28 май. 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *