Разширява се обхватът на патронажната грижа за периода на извънредното положение

200 души ще получават топъл обяд

Oбщина Търговище кандидатства за разширяване на обхвата по проект „Патронажна грижа“ за периода на извънредното положение.

Продължете да четете Разширява се обхватът на патронажната грижа за периода на извънредното положение