Обсъдиха мерките за противодействие навлизането на коронавирус инфекцията с ръководителите на държавните структури

Областният управител на област Търговище г-н Митко Стайков проведе среща с ръководителите на държавните структури, упражняващи дейност на територията на областта.Целта на срещата бе да се обсъдят мерките за противодействие навлизането на коронавирус инфекцията на местно равнище, както и готовността на структурите за адекватното им прилагането. „Изключително важно е да спазваме всички изисквания, за да не допуснем заразяване с корановирус” – заяви областният управител. „Не подценявайте ситуацията. Нека бъдем отговорни за собствената си безопасност и за тази на околните” – призова пред присъстващите г-н Стайков.

По време на срещата ръководителите на местните поделения на държавните структури докладваха, че голяма част от разпоредените мерки се прилагат още от миналата седмица. Гражданите са призовани да се възползват от електронните услуги, а при неотложни посещения на място се изпълняват стриктно изискванията за лична безопасност и дезинфекция. 

В офисите на държавните структури на територията на област Търговище има в наличност лични предпазни средства за работещите. Масово, обаче, липсват термометри, с които да се следи моментното състояние на всеки работник или посетител. 

От РУО – Търговище съобщиха, че е създадена организация, с цел включване и на родителите в подкрепа на процеса за преподаване и учене в електронна среда от разстояние, особено в начален и прогимназиален етап. На сайта на РУО са публикувани данни за избраните от училищата инструменти за работа в дигитална среда. Създаден е механизъм за контрол и отчетност на извършената работа. Училищата са уведомени за възможностите за реализиране на образователни програми по Българската национална телевизия. 

От електроразпределителното дружество съобщиха, че работата на всички екипи, за които е приложимо, ще се реализира дистанционно. Въведено е намалено работно време за служителите. Дейността с клиенти няма да бъде преустановявана. Центровете за обслужване на клиенти също продължават да работят. 

От ВиК – Търговище съобщиха, че инкасаторите няма да посещават домовете, а потреблението ще се отчита съгласно сходни периоди. 

Част от службите са направили организация с изнесени офиси, без да се допускат граждани до административните структури. Навсякъде са предоставени препарати за лична дезинфекция.

От РДСП потърсиха съдействие при осигуряване защитни костюми за служителите, които ще бъдат ангажирани с доставяне на препарати за дезинфекция на жители над 65-годишна възраст. 

Областният управител изтъкна, че е изключително важно да се прилагат адекватно актуалните заповеди във всички държавни структури, учебни заведения, предприятията, работещи на територията на област Търговище, като приоритет е контролната дейност при пропускателния режим във всички учреждения. 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *