Близо 19 млн.лв. е бюджетът на Община Омуртаг през тази година

Бюджетът на община Омуртаг за 2020 година бе приет единодушно от Общинския съвет на проведеното днес редовно заседание. Финансовата рамка за приходи и разходи е 18 936 463 лева.  Увеличението спрямо 2019 година е с 873 506 лева. 9 855 659 лева са заложените приходи от делегирани държавни дейности, а местните приходи се очаква да бъдат 9 080 804 лева.

„Стартираме годината с финансова стабилност. Бюджетът ни е с ясни приоритети, балансиран е. Инвестиционната ни програма възлиза на 6 589 214  лева. Сред акцентите в нея са водоснабдяването и инфраструктурата“, каза кметът инж. Ешреф Ешрефов. Той поясни, че са заложени пари за реконструкции на водопроводи, както и за проектиране и проучвателни дейности – сондажи за допълнително водоснабдяване в общинския център и селата с нарушено водоподаване. Над 2 млн.лв. са предвидени за ремонти на общински пътища и улици в града и населените места.

Средства от бюджета ще бъдат вложени за изграждане многофункционални спортни и детски площадки на открито, така също и за обновяване и оборудване на детски градини. Заделени са пари за ремонти на кметства, спортни зали, читалища и други обекти в общината.

Други 340 хил.лв. са определени да отидат за подпомагане дейността на общинската болница.

„Още през първия ми мандат започнахме да насочваме средства от общинския бюджет за МБАЛ – Омуртаг. С всяка изминала година увеличаваме сумата, която им предоставяме. Ще продължим така и в бъдеще, за да можем да си запазим здравното заведение“, беше категоричен инж. Ешрефов.

На проведеното заседание, одобрението на съветниците получиха и предложенията относно приемане на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020 година и докладната записка относно определяне на маломерни имоти от общинския поземлен фонд, които могат да се отдават под наем за една стопанска година без търг или конкурс.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *