ПОКАНА

Кметът на Община Търговище и екипът за управление на проект „АЛТЕРНАТИВА ЗА ЖИВОТ”, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за възрастни и хора с увреждания”, осъществяван по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, имат удоволствието да Ви поканят на официалната церемония „Първа копка“, с която ще бъде дадено началото на строително-монтажните работи (СМР) по проекта.
Официалната церемония  ще се проведе на 19 декември 2019г.  (четвъртък) в село Съединение, община  Търговище, пред сградата на бившето училище, от 11,30 часа. Регистрацията на участниците ще започне в 11,15 ч. на място.

Началната пресконференция ще се проведе на 19 декември 2019 г. (четвъртък) в сградата на Община Търговище, в Заседателна зала №28, от 10,00 часа. Регистрацията на участниците ще започне в  9,45 ч. в залата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *