Стартира превантивната акция на „Пътна полиция“ – „ЗИМА“

Във всеки от трите й тематични етапа по пътищата на областта ще бъде провеждана специализирана полицейска операция

От 1.11.2019 г. в област Търговище, както и в цялата страна, стартира традиционната акция на полицията „ЗИМА“, която ще продължи до края на месеца.

Основната й насоченост е към ограничаване на пътно-транспортния травматизъм, предпоставките за който нарастват с настъпване на зимата и с промяната на метеорологичните условия/заснежени и мокри пътни настилки, намаляване на светлата част на денонощието, и др./ Партньори на „Пътна полиция“ в осъществяване на инициативата са структурите на Съюза на българските автомобилисти и на Българския Червен кръст. В рамките на превантивната акция отново ще се проведат три отделни тематични кампании, които вече бяха реализирани успешно в страната в последните четири години.

Първата от тях е „С безопасно пътно превозно средство през зимата”, и ще се осъществи през периода 1-10.11.2019 г.  В хода й дейността на „Пътна полиция“ ще бъде фокусирана към превенция  на поведението на водачите на пътни превозни средства – основно велосипеди и каруци. Ще се следи за спазване на въведените ограничения за движение на велосипеди, каруци и селскостопанска техника, по определени пътища или участъци от тях от републиканската пътна мрежа, както и за движещи се превозни средства без необходимото оборудване и за използване на светлоотразителни жилетки от велосипедистите. При извършване на регистрация и пререгистрация на пътните превозни средства ще се извършва проверка за изправността на тяхната светлинна и светлоотразителна сигнализация в съответствие с нормативните изисквания. Контролните органи ще вземат отношение при всеки констатиран случай на движение на ППС без необходимото оборудване, както и при установяване на велосипедисти, неизползващи светлоотразителна жилетка при движение извън населените места, през тъмната част на денонощието и в условията на намалена видимост.

Втората кампания под наслов „Пешеходци и водачи за толерантност на пътя” е насочена към пешеходците и към поведението на водачите на МПС към тях. Тя ще се проведе в периода 11-20.11.2019 г. В хода й ще се извършва активен контрол за спазване от пешеходците на правилата за безопасно пресичане, както и за даване от водачите на предимство на пешеходците на пешеходните пътеки, като специално внимание ще се отдели на движението на пешеходците в тъмната част на денонощието. В рамките на този етап на 17 ноември/третата неделя от месеца/ по традиция ще бъде отбелязан Световният ден за възпоминание на жертвите от ПТП, обявен за такъв с резолюция на Асамблеята на ООН от 2005 г.  

„Безопасно шофиране през зимата” е мотото на третата кампания в рамките на акция „Зима“ . Тя ще се проведе в дните 21-30.11.2019 г. Пътните полицаи ще извършват засилени проверки на техническата изправност на автомобилите и на осветителните им системи, за поведението на пътниците, както и на водачите на пътните превозни средства, в т. ч. и спрямо пешеходците.

В ОД МВР-Търговище е създадена необходимата организация за провеждане на специализирана полицейска операция в хода на всеки един от етапите на превантивната акция, като за целта е изготвен и утвърден съответен план.  По време на акцията пътните полицаи и служители на „Охранителна полиция“ ще осъществяват регулярни проверки и активен контрол за безопасността на движението по пътищата с цел подобряване неговата сигурност и заостряне вниманието на водачите към подготовката на автомобилите им за движение при зимни условия/използване на гуми, предназначени за зимни условия, или на гуми с дълбочина на протектора не по-малка или равна на 4 мм, в периода от 15 ноември до 1 март съгласно Закона за движение по пътищата; наличие на вериги за сняг; зареждане с антифриз; замяна на течността за измиване на стъклата с незамръзващ препарат; изправност на отоплителната система, на светлинните източници и светлоотразителната сигнализация на превозното средство, и др/. По време на акция „Зима“  контролните органи ще извършват и оглед на пътните настилки, на сигнализацията с пътни знаци и пътна маркировка и на осветеността на участъци от уличната мрежа с повишена опасност за пътни инциденти, като при необходимост своевременно ще бъдат изготвяни предписания до стопаните на пътя.

През последния зимен период: 1.11.2018 г. – 31.03.2019 г., в област Търговище са регистрирани 152 пътни инцидента, от които 16 – тежки. В тях са загинали 4 и са ранени 16 граждани. Сравнението сочи, че за същия период на 2017/2018 г. по пътищата на региона са настъпили 163 пътно-транспортни произшествия, от които – 15 тежки. В тях са загинали 4 и са били ранени 17 граждани.

   ПРЕСЦЕНТЪР НА ОД МВР-ТЪРГОВИЩЕ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *