Изтича срокът за подаване на заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия

До 12 октомври е срокът гражданите с трайни увреждания да заявят желанието си да гласуват в подвижна избирателна урна на местните избори на 27 октомври. За целта те трябва да подадат заявление по образец и да приложат решения на ТЕЛК, НЕЛК или медицинска епикриза за здравословното им състояние.

Продължете да четете Изтича срокът за подаване на заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия