Община Търговище въведе система за измерване качеството на въздуха

Интелигентната система за електронно наблюдение на метеорологичните промени в Търговище вече работи. Системата е въведена след проведена обществена поръчка от страна на Община Търговище и е достъпна от началната страница на сайта на администрацията. Продължете да четете Община Търговище въведе система за измерване качеството на въздуха