ДОБРОВОЛЧЕСТВО, СВЪРЗАНО С ДЕЙНОСТИ ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ, ПОЖАРИ И ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ

В Седмицата на пожарната безопасност служители на районните служби в състава на РДПБЗН-Търговище по места осъществяват активна информационна кампания с цел популяризиране сред гражданите на доброволчеството и обществените ползи от него. От дирекцията осведомяват гражданите за съществуването на доброволни формирования на територията на област Търговище, които доброволно участват в дейности, свързани със защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации. Всяка община от областта разполага с по едно доброволно формирование, към което можете да се присъедините и Вие. Общините от област Търговище набират кандидати за включване в тези формирования. Продължете да четете ДОБРОВОЛЧЕСТВО, СВЪРЗАНО С ДЕЙНОСТИ ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ, ПОЖАРИ И ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ

Обновяват паркове и детски кътове в две села в община Търговище по линия на ПУДООС

В ход е обособяването на зона за отдих и детски кът в село Надарево и ремонт на парковото пространство в центъра на село Мировец. Обновяването се осъществява по проекти, одобрени за финансиране по линия на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС). Реализацията е по Националната кампания „Чиста околна среда – 2019 г.“, а средствата се осигуряват от Министерството на околната среда и водите. Всеки от проектите е на стойност 10 000 лв. Продължете да четете Обновяват паркове и детски кътове в две села в община Търговище по линия на ПУДООС