Представиха годишния отчет за изпълнението на общинския бюджет

Община Търговище отчита устойчивост на финансовите си резултати и през 2018 г. Това сочи годишният отчет за изпълнението на общинския бюджет, който бе представен на публично обсъждане на 14 август.

Отчетът бе представен от зам.-кмета Валентин Велчев, а в обсъждането участваха кметът д-р Дарин Димитров, зам.-областният управител Панайот Димитров, общински съветници, ръководният екип на Общината, медии, граждани.

Първоначалният план на приходите е в размер на 44,26 млн. лв., а към края на годината уточненият план на приходите е 47,7 млн. лв.

Постъпилите приходи с държавен характер са 26 млн. лв. Това е с 2,32 млн. лв. повече, отколкото през 2017 г. Постъпилите приходи с общински характер са 17,38 млн. лв. За сравнение, през 2017 г. те са 16,4 млн. лв.

„Най–голям дял при делегираните дейности заемат разходите за функция „Образование” – 69%. Следват ги функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” – 10%, функция „Общи държавни служби“ – 8%,  „Здравеопазване” – 6%“,  обясни Велчев.  

При разходите за местни дейности най–голям относителен дял бележат разходите за функция „Жилищно строителство,благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда” –  31%; функция „Образование” –  21%; функция „Икономически дейности и услуги” – 19%.

Актуализираният план на разчета за капиталови разходи е на стойност малко над 5 млн. лв., в т.ч. със средства предоставени от централния бюджет в размер на близо 1,6 млн. лв. Преходният остатък по бюджета от капиталовата програма е 1,039 млн. лв. Собствените бюджетни средства са 610 441 лв.

За ремонт на улици са вложени 1,18 млн. лв. От тях, половин милион са за рехабилитацията на улици в населените места в общината. За ремонт на детски площадки в детските заведения и междублоковите пространства са вложени 114 382 лв.

На обсъждането зам.-кметът Велчев изтъкна, че в следващия управленски мандат ръководството на Общината няма да остави дългосрочни финансови задължения по заеми, теглени в последните 4 години.

„Към края на 2018 г. Община Търговище обслужва 3 заема. Два от тях са получени през 2014 г. Те са дългосрочни, на обща стойност 2,59 млн. лв., от „Фонд за органите на местното самоуправление в България-ФЛАГ“. С тях са финансирани т.нар. „воден цикъл“ и ремонта на централния площад. През 2019 г. единият от заемите към „ФЛАГ“ е погасен“, обясни Велчев.

До края на годината ще бъде погасен и краткосрочният, нисколихвен заем към „ОББ“, получен през 2018 г., за мостово финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж“. Така, за погасяване ще останат 1,34 млн. лв. по тегления през 2014 г. заем, който е с падеж през 2024 г.

На отчета бе обсъдено и разходването на средства за реализацията на проекти, финансирани от Европейския съюз.

Годишният отчет на изпълнението на през юни. След одита е изготвен доклад, който предстои да бъде внесен и на сесия на Общинския съвет.

Всички приложения и подробната информация за годишния отчет са публикувани на сайта на Община Търговище.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *