СДРУЖЕНИЕ НА ЛОВЦИТЕ И РИБОЛОВЦИТЕ В ПОПОВО

СДРУЖЕНИЕ НА ЛОВЦИТЕ И РИБОЛОВЦИТЕ В ПОПОВО

ПОКАНА

за участие в извънредно общо събрание

Управителният съвет на Сдружение на ловците и риболовците  в Попово, област Търговище на свое заседание проведено на 22.07.2019 г. и съгласно чл. 25, ал. 3 от Устава на сдружението свиква извънредно Общо събрание.

ДНЕВЕН РЕД НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ

  1. Попълване на Управителният съвет с нов член.
  2. Избор на нов Председател на Управителният съвет.

МЯСТО ДАТА И ЧАС НА ПРОВЕЖДАНЕ

 

Извънредното Общо събрание ще се проведе на 18.09.2019 г. Начален час 10.00 часа.

Място на провеждане: гр. Попово, Дом на Културата.

Извънредното Общо събрание се свиква по инициатива и решение на Управителният съвет, взето на заседание проведено на 22.07.2019 г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *