ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ С АКЦИЯ ЗА СПАЗВАНЕТО НА ЗАПСП

Служители от Общинската администрация започнаха да извършват проверки за наличие на музикален лиценз в озвучени заведения, търговски обекти и в хотели. Общинските инспектори проверяват дали музиката в обектите е с уредени авторски и сродни права за публично изпълнение. Проверките се извършват на място в търговския обект и установяват наличието на договор с ОКУП или с НУП, вписан в регистъра на Министерството на културата. Контролните функции за наличие на музикален лиценз в търговските и туристически обект бяха делегирани на общините с поправка на ЗАПСП, която влезе в сила от началото на календарната година. Продължете да четете ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ С АКЦИЯ ЗА СПАЗВАНЕТО НА ЗАПСП