ОИЦ-Търговище разясни възможностите за подпомагане на малките земеделски стопанства

Пчелари, фермери, овощари и стопани на етерично-маслени култури имат шанс за  европейско субсидиране по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони 2014–2020 г. (ПРСР). Всеки кандидат ще може да получи 15 000 евро, които ще се изплащат на два транша. Това стана ясно по време срещи със земеделски производители в общините Попово, Антоново, Омуртаг и Опака, които организира Областният информационен център – Търговище.

Разяснителната кампания беше осъществена съвмество с експерта от Националната служба за съвети в земеделието – офис Търговище Денка Станчева. Тя обясни, че с бюджет от 22 млн. евро, мярката ще подкрепи икономическото развитие и укрепване на малки земеделски стопанства, модернизацията и технологичното им оборудване, подобряване на опазването на околната среда.

Най-голям интерес към  възможностите за финансиране проявиха пчеларите, тъй като те са подходящи кандидати с отглежданите от тях професионално около 100 кошера, което е близо три пъти повече от допустимото изискване от минимум 32 пчелни семейства.

За подпомагане по подмярката могат да кандидатстват физически лица, ЕТ, ЕООД и ООД, и кооперации, регистрирани като земеделски стопани. Те трябва да притежават стопанство в размер между 2000 и 7999 евро производствен обем и да са получили минимум 33% от общия доход за преходната година от земеделски дейности. Фермерите трябва да представят бизнес план, включващ информация за земеделското стопанството, стратегия за неговото развитие и планираните инвестиции и дейности. Трябва да се докаже устойчивост на стопанството за срок от 5 години и да се увеличи размера му в средства и/или животни и обработваема площ.

Националната служба за съвети в земеделието ще изготвя безплатно бизнес план и пакета с необходими документи за кандидатстване. Подаването на проектно предложение се извършва по електронен път чрез Информационната система за управление на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020), като крайният срок е 30 септември 2019 г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *