Предлагат преобразуване на Дневния център за стари хора в Център за социална рехабилитация и интеграция

Искат увеличаване капацитета на Дневния център за лица с увреждания

От 20 на 30 места да се увеличи капацитет на Дневния център за пълнолетни лица с увреждания. Услугата Дневен център за стари хора пък да се измени в Център за социална рехабилитация и интеграция, с капацитет от 20 места. Това предлага в докладни записки до Общинския съвет зам.-кметът Емине Якубова.

Предложенията са на база мотивирано искане от председателя на „Агенция за социално развитие Вижън“, на която е възложено управлението на двете услуги.

В докладната за преобразуването на Дневния център за стари хора е посочено, че капацитетът на услугата е намаляван два пъти поради липса на потребители. През 2013 г., от 30 на 24 лица, а през 2015 г. – на 14 лица. Преобразуването му в Център за социална рехабилитация и интеграция ще даде възможност на лицата с увреждания да получават интегрирани и почасови консултативни услуги, услуги на терен, работа със семействата и в общността. Ще бъдат създадени условия за провеждане на арт и музикална терапия, както и здравни, образователни, рехабилитационни дейности и други.

Центърът в момента работи с 14 възрастни хора, които имат проблеми със самообслужването. Всички те ще продължат да получават услугата и след преобразуването й.

Дневният център за пълнолетни лица с увреждания пък в момента работи над определения от 20 места капацитет. Това води до проблеми като недостиг на средства и персонал за обгрижването на всички потребители. Увеличаването на капацитета ще даде възможност заведението да покрие нуждите на потребителите си и да им предостави още по-качествени социални услуги.

Общинският съвет ще се произнесе по предложенията на заседанието си на 26 юни 2019 г. По процедура, след приемане на решението, то се изпраща до Регионална дирекция „Социално подпомагане“ за изготвяне на предложение до Агенцията за социално подпомагане (АСП), която следва да определи капацитета.

Ако предложенията бъдат одобрени от Общинския съвет и АСП, промените ще влязат в сила от 1 септември 2019 г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *