Установени са 8 неправоспособни водачи и трима, управляващи след употреба на алкохол

Приключи специализираната операция на „Пътна полиция“, свързана с подобряване на безопасността н движението, която бе проведена от 18 до 22.06.2019 г. в цялата страна.

В нея освен пътни полицаи участваха и техни колеги от „Охранителна полиция“ с правомощия за работа по Закона за движение по пътищата. Акценти в активната контролна дейност бяха: спазване на скоростните режими, неправоспособност на шофьорите, ползване на обезопасителните колани и детските обезопасителни системи, неправилно изпреварване, отнемане на предимство на пешеходци на пешеходни пътеки. Особено внимание бе отделено и на водачите на мотоциклети – на тяхната правоспособност, на видимостта и състоянието на регистрационните табели на моторните превозни средства и на използването на защитни каски от водачите и спътниците им.
Продължете да четете Установени са 8 неправоспособни водачи и трима, управляващи след употреба на алкохол

Предлагат преобразуване на Дневния център за стари хора в Център за социална рехабилитация и интеграция

Искат увеличаване капацитета на Дневния център за лица с увреждания

Продължете да четете Предлагат преобразуване на Дневния център за стари хора в Център за социална рехабилитация и интеграция

Изтича срокът за плащане на първата вноска от годишния данък

До 30 юни 2019 г. е срокът за плащане на първата вноска от годишния данък върху недвижимите имоти и превозните средства и такса битови отпадъци. След тази дата се начислява лихва за просрочие, напомнят от отдел „Местни данъци и такси“. Продължете да четете Изтича срокът за плащане на първата вноска от годишния данък