ОИЦ-ТЪРГОВИЩЕ ПРОВЕДЕ ИЗНЕСЕНА ПРИЕМНА НА ПАНАИРА В ПОПОВО

С изнесена приемна и информационен щанд Областният информационен център – Търговище (ОИЦ) се включи в традиционния Русалски панаир, който се провежда тази седмица в гр. Попово.

В рамките на четири часа, над 30 души посетиха щанда на ОИЦ, който беше разположен в началото на централната пешеходна зона.

По-голямата част от посетителите проявиха интерес и получиха информация за актуални мерки по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). Имаше и въпроси относно възможностите за европейското финансиране на инфраструктурни проекти, оздравителни центрове и саниране на частни сгради.

Заинтересованите лица имаха възможност да се запознаят и със Стратегията за Водено от общностите местно развитие на Местната инициативна група (МИГ) – Попово, която очаква оценки на получените 9 проектни предложения по процедурата 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ на ПРСР.

Посетителите получиха рекламни и информационни материали, представящи ключови инвестиции от Европейските структурни и инвестиционни фондове, реализирани в област Търговище през настоящия програмен период 2014-2020 г., както и бюлетини за популяризиране на европейските политики.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *