Община Омуртаг възнамерява да инвестира 4,3 млн.лв. в ремонт на уличната и четвъртокласна пътна мрежа през 2019 г.

Със собствени, целеви и европейски финансови средства за около 4,3 млн.лв. в Община Омуртаг ще се рехабилитират 27 улици и части от пътища в града и населените места. Продължете да четете Община Омуртаг възнамерява да инвестира 4,3 млн.лв. в ремонт на уличната и четвъртокласна пътна мрежа през 2019 г.