Увеличават се възпитателните дела заради престъпления, извършени от деца

54 са образуваните възпитателни дела през миналата година, във връзка с извършени противообществени прояви или престъпления от малолетни и непълнолетни лица в общината. Това стана ясно днес при представяне на годишния отчет на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН).
В доклада се посочва, че броят на възпитателните дела се увеличава, в сравнение с предходните две години. През 2017 г. те са били 44, а през 2016 г. – 46.
Данните изнесе секретарят на комисията Татяна Петрова, а на отчета присъстваха представители на отдел „Закрила на детето“, неправителствения сектор, педагози и психолози, както и зам.-кметът и председател на МКБППМН Рая Матева.
87 са извършителите на противообществени прояви и престъпления през 2018 г., като броят им е най-големият за последните 10 години. От тях 30 са малолетни и 57 са непълнолетни. Най-малкият извършител, преминал през комисията, е само на 9 г. Момичетата извършителки са 15, което е най-големия брой регистрирани от 13 години насам. Отчетен е и най-големият за последните 7 години брой на прояви, извършени в група. През 2018 г. комисията е работила с 20 групи от общо 58 деца. Извършителите на повече от една проява през годината пък са 7.
По-голямата част от децата, преминали през комисията, са живели при двамата родители – 51. При един родител са живели 21, а роднини са се грижили за 11 от тях. 2 от децата са отпаднали от образователната система.
Най-разпространени сред деянията са кражбите – 28. Проявите на унищожаване и повреждане на имущество са 8. Има 2 присвоявания, 1 противозаконно отнемане на превозно средство, 1 притежание на психоактивно вещество, 3 нарушения на Закона за движение по пътищата. 5 са случаите на агресия, като в 4 от тях се касае за прояви от страна на група към едно лице.
Наложени са общо 118 възпитателни мерки на децата и 5 на родителите. Мярка „предупреждение” е наложена на 64 деца, а под надзор на обществен възпитател са били 34. В резултат на работата на психолозите и възпитателите с децата, 39 от тях не са извършили друга проява през годината. Няма настанени в социално-педагогически интернати или възпитателни училища, показват данните от отчета.
През 2018 г. няма обжалвани пред Районния съд възпитателни мерки, наложени от комисията.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *