Обявeна е предепидемична обстановка в Търговище

Острите заразни болести, регистрирани на територията на област Търговище, включват:

 • 14 на Варицела;
 • 4 на Скарлатина;
 • 2 на Хепатит;
 • 1 на Ентероколит;
 • 75 на остри респираторни заболявания.

На  25.01.2019 год.  Регионалното бюро за борба с грип и ОРЗ проведе  заседание.

Обсъдиха се данните за  заболяемост от грип и ОРЗ  в област Търговище за периода 14.01. – 25.01.2019 г.:  заболяемостта в областта е – 165 %000 за 3-та седмица и е под  пределната фонова заболяемост съобразно спецификата на сезона за обявяване на Грипна епидемия.

За периода 21-24.01.19 г. заболяемостта в областта е 149 %000 и е с тенденция за повишаване.

В предвид на направения анализ Регионалното бюро за борба с грип и ОРЗ счита, че има основание за обявяване на предепидемична обстановка.

По данни на РУО на МОН отсъстващите ученици по медицински показания средно за областта са 23 %.

Бюрото взе решение:

Обявява предепидемична обстановка в област Търговище и произтичащите от нея противоепидемични мерки:

І. За  извънболнично медицинско обслужване:

 1. Временно да се преустановят плановите  консултации на здрави бременни жени и кърмачета, както и всички профилактични прегледи и имунизации.
 2. Да се засили контрола на РЗИ върху извършването на строг филтър в детските заведения и училищата.

ІІ.За  болнично медицинско обслужване:

 1. Временно да се преустановят свижданията в стационарните отделения на МБАЛ в област Търговище.
 2.    МБАЛ в областта да са в готовност за разширяване на легловия капацитет за      приемане, изолация и лечение на пациентите с тежки форми на грип и ОРЗ или с усложненията им.
 3. Във всички стационарни отделения на МБАЛ  да се засилят мерките за предпазване от вътреболнично  заразяване с грип и ОРЗ / дезинфекционен режим, носене на маски от персонала и т.н. /  съгласно разработения комплексен план за борба с грип и ОРЗ.
 4. Ръководството на МБАЛ ежедневно да съобщава до 9.00 часа в Дирекция „НЗБ” при РЗИ гр.Търговище регистрираните усложнения при болни от грип и ОРЗ.

РУО на МОН ежедневно ще подава информация в РЗИ – Търговище за отсъстващите поради заболяване от ОРЗ и Грип ученици и за всяко училище ще се  предприемат конкретни противоепидемични мерки.

Следващото редовно заседание на Регионалното бюро за борба с грип и ОРЗ  ще се проведе  на 29.01.2019 г. от 11.00 часа в заседателната зала на РЗИ-Търговище.

При рязка промяна в епидемиологичната обстановка, Регионалното бюро ще насрочи извънредно заседание.

При текущ и тематичен контрол на лечебните заведения за болнична и извънболнична медицинска помощ са извършени 15 проверки.

 

Обекти, дейности и стоки с обществено предназначение:

През периода са извършени 71 проверки на обекти с обществено предназначение и на продукти и стоки със значение за здравето на човека. Не са констатирани нарушения.

 

Във връзка с изпълнение разпоредбите на чл.54, чл.56 от Закона за здравето:

Извършени са общо 106 проверки:

– Проверени са 60 обекта с обществено предназначение и 10 лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ, относно забраната за тютюнопушене на закрити обществени и работни места и детски площадки;

– 36 по чл. 54 от ЗЗ относно забраната за продажба на алкохолни напитки на лица под 18 години.

За констатирани нарушения са направени 3 предписания на собственици на заведения за хранене и развлечения за спазване изискванията на чл. 56 от Закона за здравето за пълната забрана за пушене на закрити обществени места.

 

Лабораторен контрол:

По Държавен здравен контрол са направени изследвания на 10 броя води.

 

Профилактика и промоция на здравето:

            По Регионалната програма „Аз умея здравословно да живея!” се проведоха обучения с учениците от третите класове на I ОУ „Хр. Ботев” по теми, свързани с принципите на здравословното хранене, нездравословно хранене и болестите, свързани с него, ползата от витамините.

 

 

С уважение,

 

Д-Р МАРИЯН КЮЧУКОВ

Зам. Директор на РЗИ – Търговище

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *