5350 дка общински пасища, мери и ливади обявява за отдаване под наем Община Търговище

Община Търговище обявява прием на документи за разпределяне и  отдаване под наем на мери, ливади и пасища за общо и индивидуално ползване от собствениците на пасищни животни. Срокът за отдаване е за следващите 5 години, до 2024 г.  Продължете да четете 5350 дка общински пасища, мери и ливади обявява за отдаване под наем Община Търговище