950 КОЛЕДНИ ЕЛХИЧКИ В ТЪРГОВИЩЕ

3 949 броя ко­ле­д­ни ел­хи ще пре­до­с­та­вят сто­пан­с­т­ва­та към Се­ве­ро­и­з­то­ч­но­то дър­жа­в­но пре­д­п­ри­я­тие на хо­ра­та от об­ла­с­ти­те Шу­мен, Тър­го­ви­ще, До­б­рич и Вар­на.

От тях 997 ще бъ­дат в кон­тей­не­ри, със за­к­ри­ти ко­ре­ни, а 2 952 ще бъ­дат от­се­че­ни. Най-мно­го ел­хи­ч­ки със за­па­зе­на ко­ре­но­ва си­с­те­ма са про­из­ве­де­ни в раз­са­д­ни­ка на ДГС-Вър­би­ца – 522 броя и ДГС-Тър­го­ви­ще, ко­и­то ще пре­до­с­та­вят 450 ко­ле­д­ни ел­хи на жи­ве­е­щи­те в об­ла­ст­та. Най-го­лям брой от­се­че­ни ел­хи ще пре­до­с­та­вят гор­с­ки­те от ДГС-Пре­с­лав. Те са по­д­го­т­ви­ли 1 100 броя, с ко­и­то да за­ра­д­ват мал­ки и го­ле­ми по вре­ме на пра­з­ни­ци­те.

Дръ­в­че­та­та, ко­и­то ще ук­ра­сят до­мо­ве­те на мно­зи­на са от ви­до­ве­те ела, смърч и че­рен бор. 950 броя от­се­че­ни ко­ле­д­ни ел­хи са по­д­го­т­ви­ли от ДГС-Тър­го­ви­ще и още 411 от ДГС-Вър­би­ца, ка­то те са от ви­до­ве­те смърч, ду­г­ла­з­ка и ела.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *