Проведе се заседание за изясняване готовността на област Търговище за зимния сезон 2018/2019г.

Oбластният управител г-н Митко Стайков проведе редовно заседание на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия за изпълнение на Плана за защита при бедствия относно готовността за предстоящия зимен сезон.

На срещата присъстваха кметове и заместник – кметове на общините от областта, членове на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия, членове на Щаба за изпълнение на Областния план за защита при бедствия и ръководители на териториални структури, имащи отношение и задължения за осигуряване на нормално функциониране на област Търговище при усложнена зимна обстановка.

По време на заседанието беше прочетена заповедта на областния управител за създаване на организация и предприемане на превантивни мерки за осигуряване нормалното функциониране на инфраструктурата, снабдяването, услугите и почистването на снежната покривка по пътната мрежа през зимен сезон 2018/2019 г., както и цялостната подготовка на областта при зимни условия.

Представители на петте общини и на институциите, които имат отношение по подготовката на област Търговище за зимния сезон, представиха доклади, от които стана ясно че се предприемат всички необходими мерки за реакция при възникване на кризисни и екстремни обстоятелства на територията на региона.

Бяха взети и решения относно предприемане на необходимите действия за сключване на договори за снегопочистване  и зимно поддържане на пътната мрежа, както и за създаване на организация за проверка готовността на договорената снегопочистваща техника за поддръжка на Републиканската и общинските пътни мрежи. В тази връзка до 31 октомври кметовете на общините и директорът на Областно пътно управление трябва да предприемат необходимите действия за изпълнение на взетите решения.

В края на заседанието членовете на Областния щаб бяха единодушни, че област Търговище има готовност за работа при усложнена зимна обстановка през предстоящия зимен сезон 2018/2018 г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *