Нови правила за отглеждане на селскостопански животни предвижда проект за общинска наредба

В жилищните зони на град Търговище не се допуска отглеждането на селскостопански животни и птици с изключение на декоративни видове.

Селскостопански животни за лични нужди може да се отглеждат само в поземлени имоти в селата на територията на общината, кварталите „Бряг” и „Въбел”, както и в зоните за земеделски труд и отдих. В тези случи се въвеждат ограничения на броя животни. За едрите преживни максимумът, допустим в личните стопанства, е до 3 броя, без приплодите им до 1-годишна възраст. За дребните  преживни е до 10, без приплодите им. За прасетата до 5 броя и т.н. Животновъдните обекти за промишлено отглеждане на селскостопански животни и птици ще се наложи да се разполагат извън или около населеното място и да отговарят на изисквания, посочени в нормативни уредби към Закона за ветеринарномедицинската дейност. Гратисният период за привеждането на стопанствата в съответствие с изискванията е до края на 2020 г.

Това е записано в Проекта на Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни и птици на територията на община Търговище, който е публикуван на сайта на местната администрация с цел запознаване  и публично обсъждане.

Проектът е разработен в изпълнение на изискванията на промени в Закона за ветеринарномедицинската дейност и цели създаване на условия и предпоставки за устойчиво развитие на животновъдството, при опазване на околната среда и здравето на хората и животните. Насочен е към ефективно управление и контрол от страна на местната администрация и териториалните държавни органи за спазване изискванията на нормативните и поднормативните актове, уреждащи отношенията в сферата на животновъдството.

С Наредбата, Община Търговище ще въведе ред в дейността и ще отговори на множеството сигнали за замърсяване на населените места, създаването на рискове за здравето на населението, увреждането на обществено имущество в резултат на отглеждането на големи стада животни в имоти в регулация.

Въпроси, коментари и предложения по текстовете на Проекта за Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни и птици се приемат на тел.: 0601 68 672, гл. експерт в дирекция „Икономическо развитие” Галина Дочева, както и на имейл адрес: obshtina@targovishte.bg

Проектът е публикуван на сайта на Общината на 25.10.2018 г. и ще бъде внесен за обсъждане на сесия на Общинския съвет през ноември.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *