Потребност от кадри в област Търговище разгледа Постоянната комисия по заетост

Днес, 19.10.2018 г., се проведе заседание на Постоянната комисия по заетост в област Търговище. Срещата бе ръководена от г-н Панайот Димитров – заместник областен управител. Продължете да четете Потребност от кадри в област Търговище разгледа Постоянната комисия по заетост

Как да подготвим печките на твърдо гориво и коминните тела за предстоящия отоплителен сезон?

Статистиката за изминалия отоплителен сезон – за периода от 1.10.2017 г. до 31.03.2018 г. сочи, че в област Търговище са възникнали 71 пожара в комини и 10 пожара вследствие на небезопасно използване на отоплителни и нагревателни уреди. Продължете да четете Как да подготвим печките на твърдо гориво и коминните тела за предстоящия отоплителен сезон?

Областният управител присъства на храмовия празник на църквата „Свети Иван Рилски”

Днес, 19.10.2018 г., на един от най-големите християнски празници църквата „Свети Иван Рилски” в Търговище отбеляза храмовия си празник. Продължете да четете Областният управител присъства на храмовия празник на църквата „Свети Иван Рилски”

19 октомври – Ден на българския лекар

На 19 ок­том­в­ри-Де­ня на Рил­с­кия Чу­до­т­во­рец, от­бе­ля­з­ва­ме Де­ня на бъл­гар­с­кия ле­кар. ЕТО КАКВО ПОЖЕЛА Д-Р СВЕТУЛКОВ НА Тър­го­ви­щ­ки­те ле­ка­ри от три­бу­на­та на „Знаме”:

-Да са жи­ви и здра­ви -те и се­мей­с­т­ва­та им.  Ви­на­ги съм от­с­то­я­вал ав­то­ри­те­та на ко­ле­ги­те си, ще про­дъл­жа да го пра­вя  и за­на­пред, спо­ред си­ли­те и въз­мо­ж­но­с­ти­те си.

Ху­бав пра­з­ник на вси­ч­ки!