ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ УЧАСТВА ВЪВ ФОРУМ ЗА КРЪГОВАТА ИКОНОМИКА

Панайот Димитров – Заместник областен управител на област Търговище участва във форум „Кръговата икономика – приоритет на следващия програмен период на ЕС“.
Форумът се организира от Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“, съвместно с Областния управител на област Варна. На събитието присъстваха г-н Джордж Кремлис – Почетен директор на ГД „Околна среда“ на Европейската комисия, г-жа Атанаска Николова – Заместник-министър на околната среда и водите, г-н Яанченг Мао – началник отдел „Образование“ в посолството на Народна Република Китай и др.
През следващите две години в правителствената програма е заложено разработването на Национална стратегия за кръгова икономика, която да начертае политики и активни мерки на национално ниво, за да се отговори по най-добрия начин на съвременните предизвикателства. В настоящия момент функционирането на икономиката нанася съществени вреди на околната среда и създава трудно решими проблеми на бъдещите поколения. Преходът към нови икономически структури изисква ново мислене за националните отрасли и региони в светлината на промените и устойчивото развитие. То ще се постигне със създаването на кръгова икономика – модел на функциониране на стопанството, който ще даде възможност да се използват рационално ограничените природни ресурси по линия на възстановяването и повторното използване на материалите и произвежданите отпадъци. Изграждането на кръгова икономика е важна стъпка към намирането на отговор на глобалните въпроси на устойчивото развитие и постигане на резултатите, очаквани в рамката на екологичната политика на ЕС.
В тази връзка ВСУ „Черноризец Храбър“ открива магистърска програма „Кръгова икономика“ под патронажа на Генералната дирекция „Околна среда“ на Европейската комисия.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.