Изтича срокът за плащане на първата вноска от годишния данък

На 02.07.2018 г. изтича крайният срок за плащане на първата вноска от годишния данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данъка върху превозните средства.

 След тази дата ще бъде начислявана законоустановена лихва за просрочие на неплатените суми, напомнят от отдел „Местни данъци и такси“.

Задълженията може да бъдат платени в брой и чрез ПОС терминални устройства на касите на отдел „Местни данъци и такси”, всеки делничен ден от 8,30 до 17,00 часа. Плащане може да се извърши и на касите на „Български пощи” ЕАД, чрез системите Изипей /Easypay/ или Ипей /ePay/ на интернет страница www.epay.bg.

Безкасово плащане се извършва по банковата сметка на Община Търговище: IBAN: BG60UBBS80028413869000; БАНКА: ОББ АД – клон Търговище. Отбелязва се и код за вид плащане: Данък върху недвижимите имоти – 442100; Такса за битови отпадъци – 442400; Данък върху превозните средства – 442300.

Информация за размера на задълженията  може да се получи в отдел „Местни данъци и такси” в сградата на Община Търговище, както и на телефони 0601/68755 и 0601/68684. Справка може да се направи и в интернет страницата www.targovishte.bg, чрез издаден от „Местни данъци и такси” код за проверка.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *