И НАШЕ МОМЧЕ УЧАСТВА В РОК-КОНЦЕРТ В РУСЕ

На 2 юни, в ле­т­ния те­а­тър на Ру­се три рок гру­пи ра­д­ва­ха мно­го­б­рой­на­та пу­б­ли­ка.

Най-на­пред ру­сен­с­ка­та рок гру­па по­з­д­ра­ви фе­но­ве­те с нов ре­пер­то­ар. За по­ре­ден път в Ру­се го­с­ту­ва и по­з­на­та­та рок гру­па „Dreg Starz” от Со­фия в съ­с­тав: во­кал и ки­та­ра – Ни­ко­ла Сви­ле­нов Сто­я­нов -студент, родом от Тър­го­ви­ще, бас ки­та­ра – Сте­фан Аба­джи­ев, со­ло ки­та­ра – Иван Ге­ме­джи­ев, на ба­ра­ба­ни­те – Бла­го­вест Пе­т­ров.

Та­зи гру­па бе­ше по­д­г­ря­ва­ща на гост-бан­да­та от Нор­ве­гия „Йорн Лан­де”. Фе­но­ве от Ру­се, Ту­т­ра­кан, Си­ли­с­т­ра, Ру­мъ­ния, с раз­но­ц­ве­т­ни ре­к­лам­ни те­ни­с­ки на три­те гру­пи ги ап­ло­ди­ра въз­тор­же­но.

До­н­ка Бо­те­ва

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *