Обявиха пожароопасният сезон в горите в Търговищко

Обявиха пожароопасният сезон в горите в област Търговище. Със заповед на областния управител Митко Стайков в периода от 25 април до 30 октомври са въведени засилени мерки за осигуряване на пожарна безопасност.В координация с всички отговорни институции горските и ловни стопанства към Североизточно държавно предприятие са създали 
организация за повишен контрол и незабавни действия по ограничаване и потушаване на евентуални пожари.
Съгласно Закона за опазване на земеделските земи, изгарянето на стърнища и други растителни отпадъци е забранено. Забрана има и за паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние, по-малко от 100 метра от границите на горските територии. Изхвърлянето 
на отпадъци трябва да става само на определените за целта места, предупреждават от СИДП.
Собствениците и ползвателите на земеделски земи в близост до горски фонд са длъжни да бъдат в готовност за борба с пожарите и да поддържат 
в техническа изправност своите пожарогасителни устройства. Апел за повишена бдителност се отправя и към собствениците на съоръжения, попадащи в залесени площи, към военните поделения, които извършват полеви занятия или учения в горите, както и към всички физически лица. 
Ръководителите на сдружения на ловците, риболовците и туристите трябва да инструктират членовете си за правилата за пожарна безопасност преди всяко пребиваване в горски територии. При огнен инцидент или съмнения за нарушение гражданите могат да подават сигнали на телефон 112, напомнят от СИДП и призовават гражданите да бъдат бдителни и да не подценяват опасността от горски пожари.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *