Изтича срокът за таксата за притежаване на кучета

До 31 март 2018 г. е срокът за плащане на таксата за притежаване на куче в община Търговище. За територията на града тя е 10 лв., а за селата – 5 лв. Освободени от такса са кастрираните домашни любимци, кучета на инвалиди, както и тези, използвани от Българския червен кръст, служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка и други, посочени в Закона за ветеринарномедицинската дейност.
Според закона, собствениците са длъжни да регистрират любимците си в отдел „Местни данъци и такси“ в тримесечен срок от датата на придобиването им. Ако кучето е придобито след 31 март, то се декларира в едномесечен срок в Общината и се заплаща такса. За да се регистрира в общинската система, кучето трябва да чип и паспорт. В микрочипа е кодирана цялата информация за животното. Така може да се проследи изоставянето на кучета. При липса на чип стопаните подлежат на глоба от 200 лв.
Към средата на март 2018 г. броят на декларираните в Общината кучета е 1 439, докато в националната информационна система на Агенцията по безопасност на храните има вписани вече 2 486 кучета. Това означава, че значителна част от животните, обхванати по време на местната кампания, все още не са регистрирани в Общината, което е нарушение от страна на стопаните.
Събраните суми от таксите за домашните любимци се използват единствено за реализиране на програмата за овладяване популацията на изоставените животни.
Увеличаването броя на регистрираните кучета в Търговище е резултат на местната кампания за разясняване законовите задължения на стопаните, която продължава и тази година. Припомняме, че през 2015 г. в общинския регистър са декларирани 255 кучета. През следващата са станали 300. За сравнение в националния през 2016 г. са били въведени данните на едва 54 домашни любимци, докато през миналата са вписани нови 1 962. Тази година към тях са добавени още 71.
Община Търговище продължава реализацията на мерките по закон за намаляване на скитащите изоставени кучета. Предстои пролетна акция за организирано поставяне на чипове на дворните животни в селата и зоните за земеделски труд, откъдето най-много се изоставят кучета. Стартира и програма за стимулиране на осиновяванията на изхвърлени на улицата четириноги. На сайта на Общината са публикувани данните на Общинския приют и някои от настанените там животни, които чакат свои стопани. В разработения проект на нов норматив, уреждащ дейността на приюта, е предвидено стимулиране на осиновителите. Общината ще поема разходите за чип и паспорт на всяко куче, което бъде осиновено. Предстои проектът за Правилник да бъде публикуван за запознаване на гражданите. Припомняме, че Общината предвиди и средства за разширяване на самия приют, който преди години е бил изпълнен едва на първия си етап. Планираните разходи за тази година са в размер на 40 000 лв. Цялата инвестиция за завършване на приюта, според работния проект, е за над 1 млн. лв. и към момента няма как да се осигури със собствени средства.
Всички изброени мерки са в изпълнение на законовите изисквания и не подлежат на коментар, тъй като целят прекратяване на порочната практика за изоставяне на животни, които в последствие скитат по улиците и носят рискове за гражданите.
Община Търговище отново апелира за повече активност и непримиримост при констатирани случаи на изоставяне на кучета. Подавайте сигнали в полицията и в Общината, тъй като 90% от животните на улицата са прогонени домашни любимци и пазачи на имоти.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *