Работна среща със заместник-министъра на труда и социалната политика Росица Димитрова

Областният управител г-н Митко Стайков и заместник-министърът на труда и социалната политика Росица Димитрова проведоха работна среща на тема : Интегриран подход при предоставяне на социални услуги за деца и младежи от Центровете за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) в област Търговище.

На срещата присъстваха кметове, заместник кметове, представители на общините в региона, териториалните звена на Министерството на труда и социална политика, директори на ЦНСТ, РЗИ, РУО, директорите на дирекция „Бюро по труда“ – Търговище, Омуртаг, Попово и неправителствени организации работещи в социалната сфера.
Госпожа Димитрова подчерта основните приоритети и цели, а именно разширяване на мрежата за подкрепа на услуги в домашна среда, превенция на институционализацията, разширяване на обхвата и на географското покритие от услуги, оказващи подкрепа на лица с увреждания и на самотните възрастни хора. Един от ангажиментите поет в бюджет 2018 година е да се продължи държавното финансиране на услугите личен асистент, социален асистент, домашен помощник и да се увеличат стандартите за издръжка.

Предстои на територията на област Търговище да се създадат допълнителни дневни центрове за възрастни с увреждания, за социална рехабилитация и интеграция на деца с увреждания, център за деца с високо рисково поведение, преходно жилище с целева група 15-18г., с капацитет 8 места и наблюдавано жилище с целева група 18-21г.
Зам.-министърът и присъстващите очертаха и основните проблеми, които стоят на дневен ред в сферата на социалните услуги, като един от тях е липсата на квалифициран персонал. По този повод тя предложи на областният управител да проведе среща с областните управители на съседните области, където има университети , както и с ректорите на учебните заведения, за да обсъдят подготовката на кадри в социалната сфера и провеждането на трудов стаж в социалните услуги.
Росица Димитрова изрази своите благодарности към областният управител за организираната среща, на която бяха обсъдени значими теми и въпроси.

ПРЕСЦЕНТЪР НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *