Последно заседание на Общински съвет Търговище за 2017 г. 

Съгласно чл. 23, ал. 4, т. 1, чл. 25, т. 1 от Закона за  местното самоуправление и местната администрация и чл. 17, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, председателят на ОбС  Търговище СВИКВА Заседание на Общински съвет Търговище на  21 декември  2017 г. /четвъртък/ от 13.00 ч.  в Зала  “Христо Самсаров” на Общината при следния проект за Продължете да четете Последно заседание на Общински съвет Търговище за 2017 г.