Наредбата за обществения ред е основен норматив за спокойствието и сигурността на гражданите

Продължава съвместната инициатива на „Знаме” и Община Търговище за повече публичност на местните наредби.

”Знаме” продължава съвместната поредица с Община Търговище за публикуване в книжен формат на важни местни наредби, които се разпространяват с тиража на вестника. Целта е те да стигнат до повече граждани на общината, които да ги ползват при нужда и да се запознаят по-детайлно с организацията на различните дейности.

В поредицата днес публикуваме Наредбата за опазване на обществения ред на територията на община Търговище.

Повече информация за нея потърсихме от секретаря на Общината г-жа Христалина Халачева.

-Г-жо Халачева, какво регламентира Наредбата за опазване на обществения ред в община Търговище и защо е важно да се познава този норматив?

Наредбата се явява основен нормативен акт в общината, в който са застъпени текстовете за охрана на обществения ред, за осигуряване на спокойствие на гражданите,  за спазването на режимите за хигиена, за опазване на имуществото,  разпространението на рекламни материали, отглеждането на животни и всичко, което е свързано със организацията на обществената среда.  По някои от разделите има и специализирани наредби, които развиват в детайли отделните направления, като тези за  управление на отпадъците, за преместваемите обекти, рекламната дейност и други.

Всички местни наредби са публикувани на сайта на Общината. За да стигнат до повече хора, започнахме да разпространяваме някои от основните нормативи и чрез вестник „Знаме”.

-Наредбата урежда един от основните проблеми през летния сезон в Търговище, този за шумната музика. Миналата година бяха редактирани текстовете, по отношение завишаване размера на налаганите санкции. Сработиха ли ефективно тези редакции?

След приемане на промените в Наредбата, касаещи шумовите нива, които бяха съобразени със закона, намаля драстично шумовото замърсяване на града и населените места. Тази година сигналите, подавани на тел. 112, в полицията или Общината, вече са много малко на фона на предходните летни сезони.  Знаете, че основните оплаквания за силна музика, след 23 часа, са от сватби и различни семейни тържества, провеждани в района на парка „Борово око”. За цялото лято са отчетени 31 сигнала. Те са, освен за музика от увеселителните заведения,  също и от частни адреси,. Съставени са 31 акта от полицията.  Характерното е вече, че самите собственици, или персоналът, звънят след 23 часа да подават сигнали, когато не могат да уговорят празнуващите и оркестрите да преустановят силната музика. Сигналите са в близко време от 23,01 до 23,15 часа. Глобите, които се налагат на заведенията, са от по 500 лв. Нямаме санкционирани в условията на повторност. Мисля, че съвместните ни усилия с полицията, на чиито служители благодаря за доброто партньорство, дават резултат.

-Сред гражданите има недоволство и от масовото използване на фойерверки, има ли възможност те да бъдат ограничени чрез тази наредба? През зимните празници започват повсеместно да гърмят и пиратките.

От Общината не сме издали нито едно разрешение за такова шоу с фойерверки.  Когато използваните материали са в определен клас, то разрешение за тях  се изисква от МВР. На този етап, всички заявления за използване на пиротехнически материали ги препращаме към полицията, защото не сме компетентен орган да преценим какви са те и какъв ще бъде ефектът от тях.

Тези зари ги правят обикновено празнуващи компании точно преди 23 часа. Ползват фойерверки, които не изискват разрешителен режим. В Наредбата, в чл.4, е записано, че се  забранява използване на пиротехнически състави и иделия, чиято енергия създава светлинен звуков, димен, взривен ефект. Забраната е включително за официални празници, концерти, извън случаите определени от компетентните органи.

Истината е, че трудно се установяват авторите на тези нарушения, защото, до идването на проверяващите, илюминациите са приключили. Имаме още какво да помислим с полицията по този въпрос. Санкциите за ползването на такива материали са от 150 до 300 лв., а повторното нарушение се наказва с глоби до 500 лв.

-Съдейки по оплакванията и в социалните мрежи, често има забележки за хигиената, но остава под въпрос дали ние, самите граждани, полагаме грижи да изглежда по-добре градът. И както обикновено се твърди, че санкции има предвидени, но не се прилагат, така ли е?

Ръководният екип на Общината залага на превенцията, защото нямаме за цел да налагаме масови наказателни глоби, а се надяваме на повече съзнание и разбиране и от страна на гражданите. Няма организация, която да насмогне да чисти след всеки замърсител. Ако искаме чист град, трябва да участваме в този процес. Многократно сме информирали за такива порочни практики, наслагани във времето, при които боклуците са около, но не и в контейнерите.

Практика е първо да се съставят предупредителни протоколи. Над 300 са те тази година. Половината са за непочистен сняг пред сградите и прилежащите терени пред различните обекти. 73 са за струпани строителни материали или изхвърлени такива на нерегламентирани места. Близо 40 са за неразфасовани кашони. Има за изхвърляне на угарки и други. Правя уговорката, че някои от протоколите, визиращи конкретни нарушения, като опаковките от търговска дейност, са по други наредби и закони, но ги цитирам, тъй като говорим  за хигиената.

В тази връзка ще припомня, че по Наредбата за организация и безопасност на движението, има над 2500 фиша, съставени от полицията, за неспазване на забраната за паркиране на тротоари и зелени площи.

Актовете са все още единични и се налагат, когато гражданите не предприемат мерки за преустановяване на нарушението или ликвидиране на последиците от него.   2 са санкциите от по 100 лв. за изхвърляне на строителни отпадъци. На същата стойност има акт за хвърляне на боклук от тераса, други за струпване на предмети на общински площи и т.н.

Трябва да посоча, че една част от Наредбата за обществения ред касае и селата, където трябва да се предприемат мерки за недопускане използване на пасища, мери, места за водопой от неидентифицирани животни и такива, които не са обхванати от програмата за профилактика на различни заболявания. Кметовете на селата трябва да предприемат мерки за недопускане на свободно движение на животни без придружител и да определят маршрут на движение на стадата.

Предстоят ли промени в Наредбата, която е основен норматив и тъй като обхваща различни направления трябва да е в синхрон със законодателството, което се актуализира често?

Да, опитваме се да следваме буквата и духа на закона и да привеждаме нормативите в съответствие с националното и европейско законодателство. Предстоят промени в част от текстовете по отношение на размера на санкциите, защото нашите са по-ниски от допустимите със закон. Това означава, че глобите тепърва ще стават по-големи. Предстои преглед на почти всички наредби, които действат на територията на общината, за да бъдат синхронизирани  и да се осигури спазването на процедурите по приемане на нормативните актове.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *