ДВЕ УСПЕШНИ КМЕТСКИ ГОДИНИ

В свободен разговор, пред журналисти кметът д-р ДАРИН ДИМИТРОВ говори за стореното до сега и бъдещите приоритети на Община Търговище.

По повод двегодишнината от  управлението на градоначалника  д-р Дарин Димитров, се състоя  среща в кметския кабинет , на която бяха поканени журналисти от местните и централните  медии. В неформален разговор, на нея стана дума за голяма част от свършеното за тези две години, както и за конкретните цели и намерения на екипа на д-р Димитров през  2018 г. На събирането присъства и секретарят на Община Търговище Христалина Халачева.

„За мен е важно жителите на Търговище да се чувстват граждани на този град, да го обичат, да милеят за него, защото каквото и да правим, без тяхната подкрепа, няма да успеем. А гражданското ни общество трябва да става все по-силно и по-силно”, каза още в началото на срещата градоначалникът.

З А  С В Ъ Р Ш Е Н О Т О  Д О Т У К  ….

Като най-голям акцент на отминаващата 2017 г., градоначалникът посочи стартирането на ремонтните дейности по образователната инфраструктура. Именно по нея, активно тече обновяването на Първо ОУ „Христо Ботев”, ДГ „Приказка” и Детска ясла „Първи юни. Като не по-малко важно, кметът определи изпълнението на Инвестиционната програма за годината, по която доста проекти също са в ход. Д-р Димитров обърна още внимание на изграждането на пътища, започналото саниране на жилищни блокове, новооткритите детски площадки за малчугани, развитието и напредъка на социалните проекти, ремонта на спортната зала  др.

„Горд съм, че нашата община успя да направи заложените процедури в срок – бяхме едни сред първите и се справихме много по-бързо от другите общини. Разбира се, това нямаше да е възможно без приемствеността и отговорната работа на екипите, с които работим всеки ден”, отбеляза по време на срещата д-р Димитров.

И  З А  П Р Е Д С Т О Я Щ О Т О   П Р Е З   2018 г.

Като част от амбициозната  програма на своя екип през 2018 г., д-р Димитров изброи някои от по-важните задачи  за Община Търговище, както и намерения за конкретни социални придобивки  в услуга на  хората от всички възрасти  от града и селата. Ето част от тях:

–Предвижда се да бъде разширена мрежата от радиоточки в Община Търговище/ сега в 15 села има радиоточки/. Една от идеите е в определен час, в радиомрежата да се включва и импровизирано студио с новини от Община Търговище, за да бъдат информирани и жителите на малките населени места какво се случва в тяхната община. За в бъдеще обхватът на тази кабелна мрежа ще бъде увеличен поне  с още 15-20 села.

–И през следващата година Община Търговище ще продължи да заделя определен обем от средства за Мисионис / миналото, лицето и бъдещето на Търговище/. Изчакват се само законовите разпоредби за промяна собствеността на земята на този обект, за да се задвижат конкретни процедури за укрепването и развитието на тази важна дистинация на  културния туризъм в нашата община.

–Направени са всички постъпки в Министерството на културата , за да започне ремонт на Драматичен театър –Търговище, който ще бъде извършен през следващата година.

-Друг , много сериозен проблем за общината ни, е изграждането на новата клетка на депото за битови отпадъци, която ще бъде на стойност 5 560 000 лв. Проект има, ще бъдат задвижени всички процедури, за да бъде реализиран този проблем от изключителна важност.

–Факт е изключително окаяното състояние на  инфраструктурата  по селата. Затова и в инвестиционната програма за 2018 г. се залагат повече средства  за селата, като ще се започне с ремонт на улиците на тези села, които се  в близост с града, следват по-малките населени места ,където има училища и детски градини  и т.н., но като цяло ще бъдат отделени повече пари за селата. Разбира се, няма да бъдат подценени и някои малки улици в покрайнините на Търговище, за всичко това е помислено.

–Ще бъде монтирана видеостена, на която да се излъчват сесиите на Общински съвет, реклами, важни съобщения и др. Градоначалникът разясни, че средствата за нея са постъпили от дарения.

–Като проектоидея д-р Димитров посочи и закупуването на мобилна станция за чистотата на атмосферния въздух.

–Постъпили са три оферти за демонтаж на Хирургическия блок, които тепърва ще бъдат обсъдени. Има идеи обектът да бъде разрушен изцяло или донякъде / чрез тип демонтаж, а не взривяване/, тук да бъдат постоени  подземни гаражи или градинки. Офертите се обмислят, докато се стигне до градивно решение.

–Със собствени средства се прави ремонт и обновяване на базата на Общината в курортното селище в Балчик. Вече е сменена дограмата на единия от корпусите. Намерението е групите от почиващи пенсионери през идния почивен сезон да летуват при по-конфортни условия.

–Много са и усилията на Община Търговище при създаване условия за развитието на младите търговищки дарования  и утвърждаване името на Търговище като ГРАД НА МЛАДИ ТАЛАНТИ във всички сфери на културния и спортния  ни живот .  Идеята за създаване на фонд „Култура“ ,ремонтът на спортната зала, както и още ред други конкретни начинания доказват това.

Да се изброи всичко като намерения, проекти, иновации относно визията на нашата община през 2018 г. е  просто  невъзможно.   Във всеки един момент общинската администрация е отворена  за предложения и от гражданите. Това, за което стана дума в неформалния разговор на срещата в канцеларията на градоначалника,разбира се, са само една част от конкретните мерки, с които се ангажират  лично той и неговият екип за обновяване на инфраструктурата и по-добрата визия на общината ни, за да става тя все по-уютно кътче за живеене, в което да се завръщат и младите от чужбина, каквито, между впрочем, индикации има, както сподели и на срещата д-р Димитров.

ДЕЯНА ВЪЛЧЕВА, СИМОНА АЛЕКСИЕВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *