Стартира обновяването и модернизирането на I ОУ „Христо Ботев” – Търговище

Официално бе даден старт на ремонтните дейности в Първо основно училище „Христо Ботев” – Търговище.

Обектът се реализира по проект „Обновяване и модернизиране на общинската образователна инфраструктура” по Оперативна програма „Региони в растеж”, а първата копка бе направена от кмета д-р Дарин Димитров, инж. Тошко Райчев от фирмата-изпълнител и Димитър Алексиев, директор на основното училище. На церемонията присъстваха още областният управител Митко Стайков, председателят на Общински съвет инж. Хатидже Алиева, зам.-кметовете Емине Якубова, Валентин Велчев и инж.Митко Панайотов, общински съветници,  представители на институции, екипът за управление по проекта и др.

Малко преди церемонията бе дадена пресконференция, на която градоначалникът обясни, че срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е 8 месеца, а 2 месеца са предвидени за обзавеждане и оборудване. Очакванията на екипа са през следващата учебна година възпитаниците на Първо ОУ да влязат в изцяло обновената и модерна сграда.

На пресконференцията стана ясно още, че в рамките на проекта ще бъде извършен основен ремонт на покрива на сградата, саниране, подмяна на дограмата, поставяне на топлоизолация и др. В стаите на училището ще бъдат подменени варите, ВиК и ел. инсталацията, ремонт на санитарните възли, в т.ч. и за инвалиди.

„Заложено е осигуряване на достъпна архитектурна среда, чрез две асансьорни клетки за основното училище и кукления театър. Ще бъде направен и ремонт на външния и вътрешен двор, които включват изграждане на отводнителна система,  декоративно осветление на външните площадки, както и нови настилки за външен и вътрешен двор. Предстои и изграждане на спортни игрища, както и на паркинг за велосипеди”, разказа Никола Станчев, ръководител на проекта.

В сградата на училището се помещава и Куклен театър-Търговище, който също ще бъде ремонтиран. Финансирането му е от Община Търговище, на стойност 116 000 лв. без ДДС. Бюджетът, предвиден за строителните работи в училището, възлиза на 2 858 848,70 лв., без ДДС, а за вътрешно оборудване и обзавеждане – 805 000 лв. без ДДС.

Екипът по проекта припомни, че ще бъде извършен основен ремонт, цялостна реконструкция, оборудване и обзавеждане на сградите на 4 обекта от образователната инфраструктура в града: Първо основно училище „Христо Ботев”, Целодневна детска градина №9 „Приказка”, Детска ясла №1 „Първи юни” и Целодневна детска градина №7 „Снежанка”. Ремонтът в двете детски градини и яслата е със заложен срок пет месеца за изпълнение. А бюджетът, предвиден за изпълнение на проекта, възлиза на  9 781 298,54 лв., от които безвъзмездна финансова помощ (100%): 9 661 312,88 лв. и собствен принос – 119 985,66 лв.

„Като резултат от изпълнението на проекта, материалната база на обектите от общинската образователна инфраструктура в  Търговище ще стане  по-модерна, функционална, здравословна, достъпна и енергийно ефективна”, отбеляза Никола Станчев.

Той каза още, че предстои да бъдат избрани фирмите, които ще извършат доставката и монтажа на оборудването и обзавеждането, като в момента се оценяват постъпилите оферти, а за всички останали дейности са сключени договори. Основен ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ №7 „Снежанка”, гр. Търговище ще извърши „Ивелинстрой“ ЕООД, с обща цена – 1 209 664,70 лв. /без ДДС/; в ЦДГ №9 „Приказка”- „ЖСП Стил“ ООД за – 1 091 656,05 лв. /без ДДС/; в І ОУ „Христо Ботев”, гр. Търговище – „Стройкомерс-ТТ“ ЕООД с обща цена – 2 858 848,70 лв. /без ДДС/ и в  Детска ясла №1 „Първи юни”, гр. Търговище – „Радита“ ООД на стойност – 968 014,51 лв. /без ДДС/.

За строителен надзор на четирите обекта –  „ДС Консултинг“ ООД гр. Бургас, за авторски надзор на училището и детските градини с „Димитров и Саваклиев“ ООД гр. Бургас, а на яслата с „Адапт“ ЕООД гр. Търговище. Одит по проекта ще прави „Одитори ВГ“ ООД гр. Търговище, а за дейностите за информация ще отговарят – „Ламбаджиев Стандарт“ ООД гр. София, „Д-Медия“ ООД гр. Велико Търново и „Ди Ем Ай Дивелопмънт“  ЕООД гр. София.

В края на песконференцията д-р Дарин Димитров подчерта, че проектът е започнат от предишното ръководство на Общината и с приемствеността между екипите реализацията на заложените дейности ще станат реалност. Д-р Димитров каза още, че това е и добър пример как за полезните и важни каузи всички са обединени, независимо от партийните различия.

Симона Алексиева

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *