Община Попово стартира строително-монтажните дейности за обновяване на публичната инфраструктура

Община Попово стартира строително-монтажните дейности за саниране на 6 публични сгради в общината. Стартът на планираните енергоспестяваши мерки ще бъде даден на специална церемония по „Първа копка“, която ще се проведе на 1 септември 2017 г. от 10.30 часа на откритото пространство пред сградата на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“, на ул. „Раковски“ №1 в град Попово.

Проектът “Обновяване на публичната инфраструктура чрез повишаване енергийната ефективност на обществени сгради, предоставящи административни и културни услуги за устойчиво развитие на гр. Попово”, се изпълнява по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“ и се финансира по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Дейностите, които са планирани по проекта, са насочени към изпълнение на мерки за енергийна ефективност на 6 сгради в общината – музикалната школа към Народно читалище  “Св. Св. Кирил и Методий 1882 г.”, административната сграда на Министерство на земеделието, храните и горите, където се помещават Общинската служба по земеделие и Областна дирекция по безопасност на храните – Търговище с офис в Попово, и четири сгради на Районна служба “Пожарна безопасност и защита на населението” в града. Общата разгърната площ на обектите е 1 448,71 м2.

Сключеният проект по Договор № BG16RFOP001-2.001-0166-C01 на община Попово е на обща стойност 843 542,62 лв., която е 100% безвъзмездна финансова помощ – 85% от нея се предоставя от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, а националното съфинансиране е в размер на 15%.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *