Стартира нов проект за подкрепа на пострадали от домашно насилие в Търговище

Министерство на труда и социалната политика ще финансира Центъра за социална рехабилитация и интеграция на жертви на домашно насилие в Търговище. Това се случа в рамките на едноименния проект, който се реализира от Сдружение “Асоциация НАЯ”  от началото на месец юли. Той ще продължи до края на годината, като през това време социалната услуга за жертви на домашно насилие от общината ще се осъществява с финансовата подкрепа на Фонд “Социална закрила” към социалното министерство.

Асоциация НАЯ” е единственият лицензиран доставчик на социална услуга за жертви на домашно насилие в цялата община Търговище. От 2006 година работи „Център за социална рехабилитация и интеграция на жертви на домашно насилие“ и до момента негови клиенти са били 916 човека от област Търговище, от които 609 /66,48%/ от община Търговище, като от тях 359 са жени, 201 са деца и 49 са мъже. Организацията е осигурила процесуално представителство при воденето на 140 дела по Закона за защита от домашното насилие, от които 110 дела /78,57%/ са на клиенти от община Търговище. Тези цифри показват, че в общината има нужда социалната услуга да бъде поддържана и разширявана, за да може повече жертви на домашно насилие да получат професионална подкрепа.”, обявиха от организацията.

От там припомниха, че Центърът предоставя безплатни консултации с психолог, социален работник и адвокат, съдействие при подготвяне на документи, контакти с други институции, процесуално представителство в Съда при водене на дела по Закона за защита от домашното насилие. “Необходимо е да продължи предоставянето на социална услуга на пострадалите от домашно насилие в община Търговище, защото през годините създадохме и установихме трайна практика за провеждане на междуинституционални работни срещи с професионалисти от различни институции. Тези партньорства и съвместната работа осигуряват адекватна помощ и подкрепа на пострадалите от домашно насилие и е нужно да продължат да се развиват.”, мотивираха се от “Асоциация НАЯ”.

Подкрепа за проекта от името на общинската администрация обяви секретарят Христалина Халачева, която изрази задоволство, че създаденото партньорство между местната власт и неправителствената организация, в подкрепа на жертви на домашно насилие, е получила висока оценка и на държавно ниво. Халачева подчерта, че предстои на сесията на Общинския съвет следващия четвъртък да бъде гласувано предложение за разкриването на социална услуга за пострадали от домашно насилие, като държавно делегирана дейност от началото на следващата година.

Като част от междуинституционалните екипи, които работят по случаи на домашно насилие своята подкрепа на Проекта дадоха още Районното управление на Полицията и Дирекция “Социално подпомагане”, Отдел “Закрила на детето”, доставчици на социални услуги, граждански организации и др.

Основните дейности, които ще се изпълняват до края на годината са предоставяне на социална услуга на жертви на домашно насилие, работа с извършители на домашно насилие и укрепване на междусекторното сътрудничество. Планирани са близо 2 хиляди безплатни консултации на пострадали.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *