Училище за бременни и майки в Търговище

Училище за бременни и майки с деца до 3 години започва от 12 юли в Търговище. Инициативата е част от проекта „С грижа за теб”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОПРЧР). Продължете да четете Училище за бременни и майки в Търговище