Публичен дебат за предучилищното образование бе проведен в Търговище

Клубът на Нестопанските организации в Търговище инициира публичен дебат на тема „Предучилищното образование в община Търговище – достъп, качество и политики”. 

Конферентната зала на хотел „Идол” бе пълна с родители, заинтересовани страни по темата и партньори на НСО – Търговище.

В първата част на дебата бе представена презентацията – „Подходи и политики за премахване на бариерите пред редовното посещение на детската градина” от Евгения Волен, представител на Тръст за социална алтернатива – дългогодишен партньор на Клуба на НСО – Търговище.

„Инвестициите в ранно детско развитие имат най-голяма възвръщаемост от всички възможни инвестиции в човешкия капитал”, акцентира Евгения Волен по време на презентацията.

Тя обърна внимание и на високата неграмотност, споделяйки мнения на работодатели, според които младежите имат диплома, но им липсват социални умения, наблюдават невъзможност да водят диалог, дебат, да работят в екип, да правят компромис и др.

Сред бариерите и трудностите за посещаване на детска градина, Евгения Волен открои безработицата при голям брой родители, бедността, работата в чужбина, при което се налага децата да бъдат отглеждани от баби, дядовци, роднини и др.

Педагогът Диана Якимова пък запозна гостите с резултатите от изследването на родителските нагласи по въпроса за достъпа и качеството на предучилищното образование. Анкетното проучване е направено сред 155 родители на деца от 3 до 6 години, като освен него са реализирани и общностни срещи с над 300 участници от 23 села в Община Търговище.

По отношение качеството на предучилищно образование препоръките, които родителите са дали, касаят създаване на допълнителни форми на обучение, осигуряване на повече специалисти (логопеди, психолози, медицински персонал) в детските градини в селата, активното включване на родителите в съвместни дейности и др.

За подобряването на предучилищното образование бяха дадени предложения за създаване на Граждански съвет за контрол върху нормативната уредба в областта на образованието в община Търговище, както и включване на Обществени съвети и други граждански структури при обсъждане и вземане на решения, отнасящи се до детските градини.

Във втората част гостите работиха в три групи по метода на световното кафене. Точно тук бяха дадени интересни идеи, практически примери и насоки по темата, с които търговищенци станаха съпричастни към каузата за най-доброто бъдеще на децата.

Невена Маджарова, изпълнителен директор на Клуб НСО благодари на всички взели участие в дебата по темата за ранното детско развитие, както и на целия екип за активното участие по време на изследването.

Симона Алексиева

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *