Две търговищки училища-в Буйново и в Руец, пред закриване

Тази беше темата на състоялата се завчера пресконференция, която в Община Търговище даде зам.кметът Рая Матева, заедно с експерти.

Вливането на тези две училища в средищни учебни заведения /съответно в Макариополско и в ІІІ ОУ „П.Р.Славейков” /се налага поради трайната тенденция през последните години за намаляване на децата в тези две търговищки училища. Това не позволява да се сформират паралелки в рамките на нормативно определения мнимум по закон и да се прилагат делегираните бюджети. Не е възможно да се осъществява и нормален учебен процес. С тази тема и ситуацията в двете училища в Буйново и Руец са се занимавали на две заседания и членовете на Консултативния съвет на политическите сили, Регионалното управление на образованието и специалисти от сектора.

Зам.кметът Рая Матева сподели, че това е било едно трудно, болезнено решение, взето на базата на пространни  анализи и задълбочени справки . Тревожни са тенденциите, които водят до това решение:  спадащата раждаемост, неблагоприятните последици от демографския срив, както и засилената миграция на родителите  в чужбина. Всички тези обективни процеси водят до една твърде нелицеприятна картина, която все повече назрява през последните години,  и в случая ответната реакция е оптимизация на учебната мрежа.

Предисторията отвежда към  последната оптимизация, която беше извършена през 2008 г.. Тогава се наложиха подобни промени с основните училища от селата Кралево, Черковна, Баячево и Пробуда. Оттогава много неща се промениха, а общият брой на децата намаля с над 1000 броя. За съжаление, процесите на оптимизация на училищната мрежа ще продължат и през следващите години, тъй като тенденцията на намаляване на децата е трайна и задълбочаваща се във времето, отбеляза още г-жа Матева. Всичко това се прави с цел подобряване качеството на обучителния процес и по-адекватно и справедливо разпределение на делегираните бюджети. В този дух бяха и изказаните съображения и разяснения по темата на Косьо Костов, директор на Дирекция „Хуманитарни дейности” към Община Търговище и на експерт Кремелита Бонева, експерт в РУО-Търговище.

Във връзка с всичко, казано дотук,  е изготвен Проект на Общинската програма за оптимизация на мрежата от общински училища за учебната 2017/2018 г. Предлага се Община Търговище да кандидатства за средства по модула за оптимизиране на училищната мрежа от Националната програма. А  отпуснатите суми ще бъдат насочени към приемащите училища и ще се използуват за подобряване на материалната база: строителство, ремонти, подобряване на материално-техническото оборудване, за персонала. Предложенията за закриването на двете училища в селата Буйново и Руец вече са внесени в Общинския съвет, който ще ги разгледа на своя инзвънредна сесия на 22.05.2017 г.

По втората тема на брифинга-план-приемът на първокласници, г-жа Матева осведоми, че той вече е обявен. От 18 май стартира електронният прием на първокласници, като увери, че обучението на екипите по училища е приключило и няма пречки за онлайн-кандидатстването, което ще продължи до 29 май. Родителите вече могат да подават своите заявления, бяха изброени и условията, при които ще се приемат малките малчугани. Вече е известен и броят на първокласниците за учебната 2017/2018 г.-497  деца, 111 от които от селата. Зам.кметът Матева отново акцентира върху внедряването на новите правила за прием на първолаци- по електронен път, и апелира чрез медиите родителите да се възползуват от този вариант.

ДЕЯНА ВЪЛЧЕВА

Сн.:Симона АЛЕКСИЕВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *