НАЦИОНАЛЕН  БИЗНЕС ФОРУМ “СИЛНИ РЕГИОНИ ЗА  СИЛНА ИКОНОМИКА”

Списание „Бизнес Клуб“ и Община Търговище организират Национален бизнес форум „Силни региони за силна икономика”. Той ще се проведе в Търговище на 11 май.  Партньори на форума са водещи бизнес организации: БТПП, АИКБ, БСК, ИПИ, ОБК, НСМСБ, ИАНМСП  и др. Продължете да четете НАЦИОНАЛЕН  БИЗНЕС ФОРУМ “СИЛНИ РЕГИОНИ ЗА  СИЛНА ИКОНОМИКА”

Съвместна проверка на Община Търговище и РИОСВ –Шумен за неприятна миризма

Община Търговище и Регионална инспекция по околна среда и води-Шумен (РИОСВ) извършиха съвместна проверка във връзка с постъпили сигнали за неприятна миризма. Продължете да четете Съвместна проверка на Община Търговище и РИОСВ –Шумен за неприятна миризма

Близо 400 са постъпилите на работа в реалната икономика в областта

През МАРТ постъпилите на работа регистрирани безработни от област Търговище са 510 (със 188 повече в сравнение с февруари), което се дължи до голяма степен и на започналите сезонни дейности. Продължете да четете Близо 400 са постъпилите на работа в реалната икономика в областта

Изтича срокът за заплащане на местните данъци с отстъпка

До 2 май 2017 г. е крайният срок, в който гражданите могат да се възползва от 5% отстъпка за погасяване на местните данъци и такси. Всеки извършил плащане в този срок и попълнил талон за участие, ще бъде включен и в жребия за предметни награди на Община Търговище. Продължете да четете Изтича срокът за заплащане на местните данъци с отстъпка

Вълнуваща среща с историята за Апостола на българската свобода

Какъв е бил Левски като дете? И като младеж? Бил ли е влюбен? Кой е бил най-близкият му човек? През какви премеждия е преминавал? Какъв е бил характерът му? Кой го е предал, за да отиде на бесилото? И на какво ни учи той сега? Продължете да четете Вълнуваща среща с историята за Апостола на българската свобода

Бяла любов

29 април – европейски ден на солидарността между поколенията – повод да прочетем вълнуващия разказ на Мариела Петкова – ученичка от ХІІ в клас на Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище, която развива своя талант в групата по български език и литература по проект „Твоят час“ BG05M2OP001-2.004-0004, Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. Продължете да четете Бяла любов

В Здравец ще чакат своите земляци

Ка­к­то ве­че „Зна­ме” пи­са, на връх Ве­ли­к­ден чи­та­ли­ще­то в тър­го­ви­щ­ко­то се­ло Здра­вец „въз­к­ръ­с­на” за нов жи­вот. От го­ди­ни  ре­монт тук не е пра­вен и по­ме­ще­ни­я­та на то­зи ду­хо­вен цен­тър бя­ха в ока­я­но съ­с­то­я­ние, ка­к­во­то впро­чем е съ­с­то­я­ни­е­то и на де­се­т­ки не­го­ви съ­б­ра­тя по стра­на­та. Продължете да четете В Здравец ще чакат своите земляци

Екип на „Българска история” гостува с урок по родолюбие в Търговище

По време на интерактивна среща, търговищенци имаха възможността да се запознаят с малко познати, но бележити личности от българската история. Част от младия екип на сдружение „Българска история” гостува в Търговище по покана на организаторите от Общината, а домакин на лекцията бе Младежки дом.

Продължете да четете Екип на „Българска история” гостува с урок по родолюбие в Търговище

Четвъртокласници с телевизионно предаване за таланти

Телевизионно предаване на живо излъчиха от сцената на Кукления театър четвъртокласниците от „в” клас на Първо ОУ „Христо Ботев” – гр. Търговище. Продължете да четете Четвъртокласници с телевизионно предаване за таланти