Проф. Светла Бъчварова, кандидат за народен представител от Коалиция БСП за България: “ПОИСКАЙ ПРОМЯНАТА”

Проф. д-р Светла Бъчварова  е магистър по аграрна икономика и икономическа журналистика в УНСС – София. Доктор хонорис кауза на Селскостопанска академия.

Действителен член кореспондент(академик) на Руската академия на науките и на Румънската академия на науките. Носител на почетни звания на Украинската и на Монголската академии на науките. 1981 до 1995 –  научен сътрудник в Института по икономика и организация на селското стопанство към Селскостопанската академия. От 1994 до 2005 година – управител на Системата за агропазарна информация (САПИ ООД) към Министерството на земеделието и храните. Междувременно в периода 2002-2003 – директор на Института по аграрна икономика към Селскостопанската академия.От 2003 до 2005 г. – изпълнителен директор на Националния център за аграрни науки. Заместник-министър на земеделието в периода 2005-2009 г. От 2005-а до 2011 година председател на Селскостопанската академия. След това съм била зам.-управител на „Интер Консулт Плюс” ЕООД. Преподавател в Нов български университет.Депутат от Коалиция за България в 42-то и 43-тото народно събрание. Председател в 42-то НС на Комисията по земеделие и храни.

-Проф.Бъчварова, какви са впечатленията Ви по време на срещите Ви с търговищенци в рамките на кампанията?

-В рамките на кампанията имам многобройни срещи и те са конструктивни, добронамерени и обективни. Обективно се оценява ситуацията в страната и хората очакват промяна. Промяната трябва да отговори на нуждата за справедливост и сигурност, която е дефицитна в страната.

Прави ми впечатление, че първоначалната реакция при представяне на управленската програма на БСП е на леко стъписване. Причината е, че в платформата има конкретни ангажименти за политики, от които ние декларираме, че няма да отстъпим. Няма да правим компромиси относно социалните ангажименти, относно подкрепата на българския малък и среден бизнес.

Срещите продължават с изключителна активна дискусия и предложения. Поставят се и много въпроси, които касаят проблеми в област Търговище. Те са в сферата на образованието, доходите, икономиката. Определеното време за срещите винаги се оказва не достатъчно.

– Какви конкретни ангажименти Ви поставят хората от Търговищкия край по време на срещите и дискусиите с тях?

-Основните теми са свързани с доходите и  заетостта. Особено активни в дискусиите са пенсионерите и техните очаквания са още през следващата година да има промяна в пенсиите. Тук нашият ангажимент е актуализация на всички пенсии и приравняването им към реалните заплати на 2010 година.Важна тема, която е обект на дискусии е здравеопазването. Закриването на болници е проблем за всеки, който има нужда от здравна помощ. Достъпа от здравни услуги за населението е прекъснат за много населени места.Срещите с бизнеса е важна по време на кампанията поради факта, че в текущата си работа възникват много административни спънки. Отделно от това промените в данъчното законодателство, които бяха не малко във вторият мандат на ГЕРБ, са силно затормозващ фактор за стабилно развитие на тяхната дейност. Примерите са много в тази посока. Поставя се въпросът за  данък „уикенд”, който няма почти никакъв пряк ефект за финансите на държавата, но създава много трудности на бизнеса. Или въпросът свързан със заплащането през първите три дни от работодателите. Всеки работодател счита, че е необходим контрол, чрез който да се избегнат злоупотребите, но това да не е на гърба на тези, които осигуряват работни места. Определено тази тема ще дискутираме с колегите и съответно ще направим своите законодателни предложения.

Срещите със заетите в реалния сектор също имат своят кръг от въпроси. Спазването на трудовото законодателство е една от важните теми, които интересуват хората. Ролята на синдикатите в това направление е важна за да се решават въпросите на наетите.

Поставят се и специфични въпроси, които касаят самата област. Мога да откроя темата за стопанисването на летището в Търговище. Вилната зона на Търговище също изисква своите решения. Въпросът относно статута язовир Поляница е въпрос, който не е намерил решение. Преписки се водят от 2014 година, но факт е, че все още язовира не е преобразуван в язовир за любителски риболов.

-Добихте ли вече впечатление от състоянието на земеделието в Търговищки регион, което, всеизвестно е, че не е в завидно състояние. Как ще помагате, ако станете народен представител от 28 МИР ?

-В сферата на земеделието работа от 1981 година. Смея да твърдя, че имам поглед върху отрасъла не само като европейска, но като национална политика.. Зная потенциала, проблемите и предизвикателствата и за това при срещи със земеделски производители дискусиите са експертни и предлагат възможност за вземане на правилни управленски решения.

Земеделието в област Търговище е пазарно ориентирано, интензивно и се реализира от хора с умения и опит. Освен традиционните зърнено-житни и технически култури, в областта се реализира бизнес, свързан с развитието на т.нар. чувствителни сектори, които съответно имат и по-голяма степен на подпомагане. Потенциал има за възход на овощарството. Не малкото пасища предполагат възраждане на животновъдството. Целта е структурата на производството да обхваща различни направления, за да има устойчивост в развитието.

Помощта за отрасъла е свързана с осигуряването на достъп за реализиране на проекти по линията на Програмата за развитие на селските райони. Проектите дават шанс за разширяване на производството или пък водят до стартиране на бизнес от млади предприемачи.Важно направление на работа е ангажиментът на държавата за създаване на работеща администрация по места. Администрацията трябва да работи в полза на всеки един земеделски производител. Информацията, направленията на подпомагане са в значителен обем и за това всеки фермер трябва да е информиран и подпомогнат при изготвянето на документите.Ще работя по посока на създаване на фермерски пазари, на кооперирането на малките и средни стопанства с цел реализация на продукцията. Ще търся възможности за възобновяване на хидромелиорациите, той като поливното земеделие създава устойчиви доходи.

Ще подкрепям Опитната станция по земеделие в Търговище, която е в структурата на Селскостопанска академия, тъй като аз съм убедена, че без аграрна наука не можем да очакваме положителни резултати.

-Каква е Вашата лична кауза, която бихте отстоявали на този висок пост?

-Аз имам кауза, която надскача партийните ни ангажименти към обществото. Ще работя в посока най-много млади и активни български граждани да останат в България.  Убедена съм също така, че имаме възможност и капацитет да създадем благоприятни условия да върнем активните българи.

Ще работя държавата да заеме своето  място, като създаде условия за развитие на малкия и среден бизнес. Да създаде добра инвестиционна среда за големите предприятия, а също така и за чуждестранни инвестиции. Развитието на икономиката ще бъде базата, върху която могат да надграждат социални политики, да се увеличават доходите и пенсиите. Ще работя за българското земеделие, което се нуждае от възраждане. Страната ни е с най-добрите условия за развитие на отрасъла спрямо другите европейски страни. Производството на качествени плодове и зеленчуци, развитието на преработвателната промишленост, експортната реализация на нашата продукция, е правилният път за устойчивост на отрасъла.

-Какво е Вашето разбиране за промените, които би трябвало да настъпят в България и как реално ще се решават проблемите с бедността, ниските доходи и демографския срив в страната ни?

-Приоритет в управлението ни ще бъдат социалните параметри, които трябва да влязат в сила още с приемането на бюджет 2018-та година.Социалната ни политика е насочена към младите семейства, за данъчни облекчения на хората с ниски и средни доходи и  осъвременяване на пенсиите. Задачата на новото правителство ще бъде да реши проблема с ниските доходи в страната и безработицата, което е залегнало в предизборната платформа на Коалиция „БСП за България. Сред предвидените мерки са да се въведе семейно подоходно облагане, обвързване на минималната работна заплата с темпа на увеличение на средната заплата, а месечното парично обезщетение за отглеждане на дете от 1 до 2 години да бъде обвързано с минималната работна заплата.Средствата за образование трябва да достигнат до 5,5% от БВП, а училищата не трябва да бъдат закривани, тъй като това се отразява неминуемо върху социалния живот в тези населени места.Българските земеделски производители трябва да бъдат по-добре финансово стимулирани от държавата, за да бъде тяхната продукция конкурентна на вносната.Тук е мястото да припомня идеята на левицата да задължи големите търговски обекти да предлагат продукция на българските земеделски производители и фермери.Ние предвиждаме по-достъпни здравни услуги, като се предвидят повече средства за първичната помощ за профилактика, да се вземат мерки, за да искат младите медици да останат в българските болници, както и да се оптимизира спешната помощ.Ще бъдат подкрепени общинските и областните болници и ще бъде възстановено училищното здравеопазване.

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *