Община Попово стартира проект за обновяване на публичната инфраструктура

Средствата са 100% безвъзмездна финансова помощ и с тях ще бъдат обновени 6 обществени сгради в града

Община Попово стартира проект за саниране на 6 публични сгради в общината. Основните му цели, планирани дейности, срокове за изпълнение и очакваните резултати ще бъдат представени на стартова пресконфенция, която ще се проведе на 30 януари 2017 г. от 10.30 часа в Заседателната зала на Община Попово.

Проектът: “Обновяване на публичната инфраструктура чрез повишаване енергийната ефективност на обществени сгради, предоставящи административни и културни услуги за устойчиво развитие на гр. Попово”, се изпълнява по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“ и се финансира по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Насочен е към изпълнение на мерки за енергийна ефективност на 6 сгради в общината – музикалната школа към Народно читалище  “Св. Св. Кирил и Методий 1882 г. “, административната сграда на Министерство на земеделието и храните, където се помещават Общинската служба по земеделие и Областна дирекция по безопасност на храните – Търговище с офис в Попово, и четири сгради на Районна служба “Пожарна безопасност и защита на населението”.

Общата разгърната площ на обектите е 1 448,71 м2.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *