УРА-А! ОЩЕ ВАКАНЦИЯ!

Ви­це­п­ре­ми­е­рът и ми­ни­с­тър на об­ра­зо­ва­ни­е­то /в ос­та­в­ка/ Ме­г­ле­на Ку­не­ва раз­пи­са за­по­вед, с ко­я­то в ця­ла­та стра­на ва­кан­ци­я­та за уче­ни­ци­те се удъл­жа­ва с два де­на-вче­ра и днес. При­чи­на­та е в гри­п­на­та епи­де­мия, ко­я­то ве­че бе­ше обя­ве­на в ня­кол­ко гра­да. За­се­га в Тър­го­ви­ще ня­ма гри­п­на епи­де­мия.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *